Zakładam firmę remontowo-budowlaną

Zakładam firmę remontowo-budowlaną

Usługi remontowo-budowlane cieszą się dużym zainteresowaniem od lat. To przyszłościowy pomysł ma biznes. Właśnie dlatego, gdy dobrze radzimy sobie z takimi pracami, możemy pomyśleć o założeniu swojej działalności gospodarczej. O czym trzeba wtedy pamiętać?

Firmy remontowo-budowlane zajmują się prowadzeniem robót ogólnobudowlanych, a także robót specjalistycznych, przykładowo wznoszeniem budynków, ich rozbudową, nadbudowami, pracami remontowymi, montażowymi różnego rodzaju. Wiele małych firm tego rodzaju specjalizuje się w konkretnych czynnościach, na przykład w remontach i wykańczaniu budynków, w pracach murarskich i tynkarskich.

Aktualnie zapotrzebowanie na firmy remontowo-budowlane jest bardzo wysokie. Widać to między innymi po czasie oczekiwania na wolne terminy – gdy chcemy zlecić wykończenie mieszkania czy wybudowanie domu takiej właśnie firmie, nierzadko musimy czekać kilka miesięcy na to, aż znajdzie ona czas w swoim terminarzu.

Wymagania do założenia firmy remontowo-budowlanej

Gdy także myślisz o założeniu działalności polegającej na świadczeniu usług remontowo-budowlanych czy też remontowych albo budowlanych, wówczas nie musisz uzyskiwać w tym celu żadnych licencji, zezwoleń czy koncesji – nie jest to działalność reglamentowana.

Właścicielem firmy o takim profilu działalności może zostać każdy – także osoba nieposiadająca wykształcenia kierunkowego czy uprawnień budowlanych. Musimy jednak pamiętać o tym, że niektóre czynności dotyczące prac remontowych czy budowlanych mogą już wymagać właściwych uprawnień, na przykład dotyczy to pracy z instalacjami elektrycznymi. Oczywiście, w takim przypadku jako przedsiębiorca możemy również zatrudnić osoby, które takie uprawnienia będą posiadać.

Dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej

Gdy chcemy założyć działalność gospodarczą polegającą na pracach remontowo-budowlanych, możemy zrobić to w każdej formie – oprócz spółki partnerskiej.

Najczęściej przedsiębiorcy decydują się na założenie firmy jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Wtedy wystarczy wpis osoby fizycznej do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Także możemy założyć firmę jako spółka cywilna czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak zdobyć pieniądze na założenie firmy?

Osoby planujące założyć firmę remontowo-budowlaną powinny również pamiętać o tym, żeby przygotować biznesplan i zawrzeć w nim informacje o sposobie finansowania działalności. Gdy nie mamy oszczędności, wówczas możemy zdobyć pieniądze na założenie firmy z wykorzystaniem pożyczki.

Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie pożyczka ratalna, która pozwala na łatwe rozłożenie długu na raty. Wtedy będziemy mogli spłacić je w ciągu kilku lat, więc nie będą one znacznym obciążeniem dla nowej firmy. Taką pożyczkę możemy wziąć zarówno w banku, jak i pozabankowo.

Podsumowując, gdy zastanawiasz się nad założeniem własnej firmy w branży remontowo-budowlanej, masz w tej dziedzinie doświadczenie i umiejętności, to propozycja, którą warto poważnie rozważyć. Zyski są bardzo atrakcyjne!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.