Pożyczka firmowa dostępna od razu po założeniu działalności

Pożyczka firmowa dostępna od razu po założeniu działalności

Zaciągnięcie pożyczki dla nowej firmy możliwe jest praktycznie od pierwszego dnia jej działalności – wystarczy tylko wypisać wniosek i nawet tego samego dnia można otrzymać decyzję. Bez potrzeby dostarczania szeregu specjalnych dokumentów!

 

Wiele osób planujących założyć własną działalność gospodarczą ma problem z pozyskaniem pieniędzy na start. Można pozyskać je na różne sposoby, na przykład z różnych programów wsparcia w postaci dofinansowań oraz dotacji, ale trzeba wtedy spełnić określone wymagania, aby otrzymać środki.

 

W związku z tym wielu przedsiębiorców decyduje się na zaciągnięcie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Gdzie można się o nią ubiegać? Na co dokładnie można ją przeznaczyć? Kiedy można ją mieć u siebie?

 

Pożyczka na start nie tylko w banku

Zacznijmy od tego, że pożyczka dla firmy na start może być uzyskana nie tylko w banku, ale również za pośrednictwem pozabankowych firm pożyczkowych. Firmy te obsługują obecnie nie tylko osoby prywatne, ale również otwierają się na przedsiębiorców, dając im możliwość pozyskania finansowania od ręki – bez skomplikowanych formalności.

 

Firmy pozabankowe pozwalają też na uzyskane pożyczek na start o wiele łatwiej – bez potrzeby dostarczania sterty dokumentów oraz dodatkowych zabezpieczeń, na przykład poręczenia. To sprawiło, że aktualnie są one chętnie wybierane przez firmy, zarówno te nowe, jak i mające już większe doświadczenie.

 

Pieniądze gotowe już pierwszego dnia

Drugie pytanie, które często pojawia się w kontekście pożyczek dla nowych przedsiębiorców, to czas otrzymania wsparcia finansowego. Niekiedy można spotkać się z pożyczkami, które dostępne są dopiero po jakimś okresie prowadzenia działalności, na przykład po pierwszych trzech miesiącach czy też nawet po pół roku. Nie musimy jednak wcale tak długo czekać na pieniądze, ponieważ możemy skorzystać też z pożyczek dostępnych od razu po dokonaniu rejestracji działalności gospodarczej.

 

W naszej firmie pożyczkowej Aasa jesteśmy gotowi, aby wesprzeć przedsiębiorców od razu, ponieważ wiemy, że przy założeniu własnej firmy liczy się czas. Właśnie dlatego oferujemy pożyczki już od pierwszego dnia założenia działalności gospodarczej – bez potrzeby dostarczania dokumentów księgowych czy bankowych, a także bez poręczeń i innych zabezpieczeń.

 

Na co można wydać pożyczkę na start?

Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej to pożyczki gotówkowe, które można uzyskać na dowolny cel. Pożyczkobiorca nie musi wtedy określać, na co będzie chciał przekazać pozyskane środki.

 

Przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność gospodarczą, przeznaczają pozyskane środki najczęściej na takie cele jak zakupienie nowego sprzętu komputerowego, wyposażenie firmy w inne sprzęty, pozyskanie potrzebnego towaru czy materiałów do działalności, pokrycie początkowych opłat związanych z wynajmem biura lub innej przestrzeni, opłacenie reklamy.

 

Jeśli potrzebna jest szybka pożyczka na rozpoczęcie działalności, zapraszamy serdecznie do złożenia wniosku pożyczkowego w Aasa dla Biznesu!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.