Rodzinna firma – zalety i wady jej prowadzenia

Rodzinna firma – zalety i wady jej prowadzenia

W Polsce, a także w wielu innych krajach świata działa wiele rodzinnych przedsiębiorstw. Nierzadko prowadzone są one przez całe pokolenia. Takie pozytywne przykłady możemy mnożyć, ale z drugiej strony warto też wspomnieć o tym, że nie zawsze rodzinne przed...

W Polsce, a także w wielu innych krajach świata działa wiele rodzinnych przedsiębiorstw. Nierzadko prowadzone są one przez całe pokolenia. Takie pozytywne przykłady możemy mnożyć, ale z drugiej strony warto też wspomnieć o tym, że nie zawsze rodzinne przedsiębiorstwo jest dobrym posunięciem. Jakie są zalety i wady jego prowadzenia?

Gdy zamierzamy założyć firmę i mamy okazję do tego, aby by była to firma rodzinna, musimy wcześniej przeanalizować wszystkie za i przeciw takiego rozwiązania. Życie pisze różne scenariusze. Dla niektórych rodzinna firma jest spełnieniem marzeń, dla innych jest z kolei wstępem do dużych kłopotów, których konsekwencje mogą ciągnąc się przez długie lata. Jeśli nie wiesz, na co się zdecydować, sprawdź razem z nami zalety i wady związane z posiadaniem firmy rodzinnej.

Zalety prowadzenia firmy rodzinnej:

- Brak potrzeby poszukiwania pracowników – nawet wtedy, gdy firmę rodzinną prowadzą dwie osoby, do dyspozycji są już dwie pary rąk do pracy. Nie ma potrzeby poszukiwania pracowników, co może być również problemem, a także zmniejszamy w dużej mierze ryzyko oszustwa oraz bankructwa, gdy zatrudnilibyśmy osobę, która nie poradziłaby sobie z zadaniami lub byłaby w stosunku do nas nierzetelna.

- Zmniejszenie kosztów – w przypadku prowadzenia firmy rodzinnie jesteśmy w stanie pomniejszyć koszty związane z zatrudnieniem, a także skorzystać z optymalizacji podatkowej. Oczywiście, nie oznacza to, że praca rodzinna nie jest związana z żadnymi kosztami, ale mogą być one niższe niż w przypadku prowadzenia firmy, w której nie pracują członkowie rodziny.

- Korzyści w kwestii jakości i czasu pracy – zasadniczo w przypadku prowadzenia firmy rodzinnej czas pracy schodzi na dalszy plan i można pracować również więcej niż 8 godzin dziennie. Również w tym przypadku wspólna praca może dawać lepszej jakości efekty.

- Większa elastyczność – w firmie rodzinnej można łatwiej dogadać się co do prowadzonych obowiązków oraz godzin pracy. Nie ma potrzeby brania dodatkowego urlopu wtedy, gdy trzeba wyjść gdzieś w ciągu dnia.

Wady prowadzenia firmy rodzinnej:

- Większe ryzyko – w przypadku rodzinnego biznesu niepowodzenie może wiązać się z dużymi stratami finansowymi. Warto wskazać, że wierzyciele mogą upominać się o pokrycie długów nawet z majątku osobistego. Gdy firma zbankrutuje, może także oznaczać to brak jakichkolwiek dochodów dla gospodarstwa domowego.

- Mniej czasu na rodzinę – w przypadku firm rodzinnych biznesu nie zostawiamy w firmie, ale zabieramy go ze sobą do domu. W rezultacie możemy mieć mniej czasu na swoje rodzinne sprawy. Granica pomiędzy życiem prywatnym a pracą zaciera się.

- Ryzyko konfliktów – nie zapominajmy o tym, że wśród wad prowadzenia firmy rodzinnej znajdują się również możliwe konflikty. Mogą dotyczyć one strategii i celów firmy, wydawania pieniędzy, zakresu obowiązków dla członków rodziny.

- Rozwód w rodzinie – oczywiście, problem pojawia się też wtedy, gdy firma prowadzona jest przez małżonków, którzy chcą wziąć rozwód. Wspólne prowadzenie firmy staje wtedy pod znakiem zapytania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.