Jakie dane o przedsiębiorcy można znaleźć w CEIDG?

Jakie dane o przedsiębiorcy można znaleźć w CEIDG?

Chcesz rozpocząć współpracę z nową firmą, ale nie wiesz, czy jest ona godna zaufania? W takim przypadku można skorzystać z bazy CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Teraz sprawdzanie bazy możliwe jest przez internet –...

Chcesz rozpocząć współpracę z nową firmą, ale nie wiesz, czy jest ona godna zaufania? W takim przypadku można skorzystać z bazy CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Teraz sprawdzanie bazy możliwe jest przez internet – szybko, łatwo i za darmo!

Bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej są pełne informacji dotyczącej przedsiębiorców działających w Polsce. Nie znajdziemy tam jednak informacji o każdym przedsiębiorstwie.

W Polsce informacje o działalności możemy znaleźć:

- w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – firmy osób fizycznych takie jak działalność jednoosobowa i wspólnicy spółek cywilnych

- w Krajowym Rejestrze Sądowym – spółki prawa handlowego, w tym także spółki z o.o., spółki jawne

- w rejestrze REGON – spółki cywilne, jeśli są dostępne w aktualnych danych w CEIDG

Skupmy się jednak na bazach CEIDG, ponieważ to właśnie tam najczęściej firmy sprawdzają inne firmy. W bazach możemy znaleźć szereg informacji, które będą bardzo pomocne wtedy, gdy chcemy dowiedzieć się więcej o danym przedsiębiorcy.

Jakie dane o firmach znajdziemy w bazach CEIDG?

- data rozpoczęcia działalności

- status (aktywny, zawieszony)

- adres

- email, jeśli nie został zastrzeżony

- rodzaje działalności gospodarczej według kodów PKD

- dane pełnomocników

- spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

Zatem są to kompletne dane, które pozwalają także na skontaktowanie się z przedsiębiorcą. To właśnie z takich baz danych korzystając różni akwizytorzy oraz inne firmy świadczące usługi dla biznesu – niedługo po założeniu działalności możemy otrzymać dużo listów wraz z reklamami. Warto też wskazać, że niekiedy są to oszustwa, na przykład fałszywe listy informujące o poniesieniu kosztów w związku z wpisem do bazy. Należy na nie uważać!

Jak korzystać z wyszukiwarki CEIDG?

Wyszukiwarka znajduje się pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx.

Po otwarciu strony możemy zauważyć, że znajduje się tam kilka pól, w których należy wpisać dane. Nie trzeba jednak wypisywać ich wszystkich. Można przykładowo odszukać przedsiębiorcę tylko po jego imieniu i nazwisku. Oczywiście, im więcej danych posiadamy, tym łatwiej będzie nam wyszukać odpowiednią firmę. Pamiętajmy o tym, że w Polsce mieszka wiele osób o tym samym imieniu i nazwisku.

Czasami zdarza się, że firmy nie możemy znaleźć w rejestrze. Warto wtedy oznaczyć okienko „uwzględnij wykreślone”. Oznacza to, że wyszukiwarka sprawdzi dla nas również tych przedsiębiorców, którzy zostali wykreśleni z rejestru.

Pamiętaj, że w CEIDG nie ma możliwości wyszukania przedsiębiorców, którzy zakończyli działalność przed 1 lipca 2011 roku.

Podsumowując, jeżeli poszukujemy danych o osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w takim przypadku pomogą nam bazy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Możemy sprawdzić je nawet teraz – bez wychodzenia z domu i za darmo. Warto skorzystać z takiej opcji, gdy chcemy sprawdzić kontrahenta!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.