Karta kredytowa dla przedsiębiorcy – czy to się opłaca?

Karta kredytowa dla przedsiębiorcy – czy to się opłaca?

Kartę kredytową możemy otrzymać nie tylko jako osoba prywatna, ale również możemy wnioskować o nią jako przedsiębiorca. Taka firmowa karta kredytowa może być bardzo pomocna, gdy na co dzień mamy wiele zakupów. Czy jednak to zawsze opłacalne rozwiązanie?

Dzięki karcie kredytowej możemy zaciągać szybkie pożyczki na dowolny wydatek. Nie musimy za każdym razem składać wniosku o pożyczkę, ponieważ złożyliśmy go już wraz ze złożeniem wniosku o kratę kredytową. To właśnie wtedy bank sprawdza naszą zdolność kredytową i wykazuje, jaki limit karty możemy posiadać.

Karta kredytowa dla firmy jest niewątpliwie wygodnym rozwiązaniem, niemniej jednak ma też swoje minusy, o których powinniśmy pamiętać. Czy zatem warto składać o nią wniosek?

Karta kredytowa dla firmy – zalety

Zacznijmy od zalet, które niesie ze sobą karta kredytowa w biznesie. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, przede wszystkim dzięki karcie możemy łatwo płacić za różne firmowe wydatki. Nawet jeśli nie posiadamy wystarczającej ilości pieniędzy na koncie, możemy opłacić różne zamówienia, które potrzebne są nam w prowadzeniu firmy. Dzięki temu nie ryzykujemy utratą płynności finansowej.

Karta kredytowa może być też używana zarówno w zwykłych sklepach, jak i przy zamówieniach internetowych, co pozwala nam na łatwe kupowanie tego, co potrzebne jest najbardziej – nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, gdzie karta jest główną metodą płatności przy zakupach internetowych.

Korzystanie z pożyczki z karty kredytowej jest też bezpłatne. W określonym terminie – najczęściej do około 50 dni, pożyczka nie jest oprocentowana, dlatego nie musimy obawiać się o dodatkowe koszty. Jeśli przekroczymy ten termin, w takim przypadku będziemy już musieli zapłacić odsetki za każdy dzień.

Warto też wspomnieć o tym, że karta kredytowa jest dobrą alternatywą dla zwykłych pożyczek, gdy zaciągamy je często. Jak mówiliśmy wcześniej, nie musimy składać dodatkowych wniosków o pożyczki, więc oszczędzamy swój czas.

Karta kredytowa dla firmy – wady

Nie możemy jednak zapominać o tym, że korzystanie z karty kredytowej ma też swój wady. Przede wszystkim warto wskazać tu na koszty stałe związane z używanej karty. Chociaż nie musimy płacić odsetek za pożyczkę przez kartę, to jednak każdego roku musimy zapłacić opłatę za korzystanie z takiego środka płatniczego – to nawet kilkaset złotych. Niektóre firmy stosują też inne opłaty, na przykład opłatę za wydanie karty, opłatę miesięczną za korzystanie z karty, prowizje. Zapłacimy też wtedy, gdy będziemy chcieli zmienić limity karty.

Pamiętajmy też o tym, że korzystanie z karty firmowej powinno być rozsądne. Gdy będziemy szastali pieniędzmi, to potem może okazać się, że nie wystarczy nam środków na spłatę karty. To automatycznie oznacza wyższe wydatki, a także może wpłynąć na obniżoną zdolność kredytową firmy i zachwiać jej stabilnością finansową.

Podsumowując, karta kredytowa w biznesie jest bardzo pomocnym środkiem płatniczym, niemniej jednak jest kosztowna. Warto przeliczyć, czy korzystanie z niej jest dla nas opłacalne. Czasami lepiej wziąć jedną pożyczkę ratalną niż cały czas używać karty kredytowej w firmie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.