BIG a pożyczki firmowe

BIG a pożyczki firmowe

Gdy firma stara się o pożyczkę bardzo ważna jest jej sytuacja finansowa. Im lepsza jest sytuacja finansowa tym znacznie łatwiej jest uzyskać pożyczkę. Jednak nawet firmy, które znajdują się w nieco trudniejszej sytuacji finansowej mogą uzyskać możliwość pozyskania pożyczek firmowych.

 

Uzyskanie pożyczek firmowych przy gorszej sytuacji finansowej jest trudne. Jednak nie oznacza to, że nie rynku pożyczkowym nie działają takie firmy, które pozwalają na zapewnienie pożyczek nawet firmom mających zadłużenie. Jednocześnie zadłużenie niespłacone jest szczególnym problemem, gdyż w przypadku już przedterminowych długów mogą pojawić się wpisy w BIG.

Wówczas uzyskanie pożyczek jest bardzo ograniczone gdyż większość firm pożyczkowych sprawdza dokładnie informacje dotyczące zadłużenia firm w bazach dłużników. Jest to zatem bardzo trudna sytuacja dla większości firm wpisanych do takich baz dłużników firmowych.

Oczywiście spłacenie zadłużenia oraz wykreślenie z baz dłużników pozwala na staranie się o pożyczki w dowolnych firmach. Trzeba brać pod uwagę, że bazy dłużników dotyczą zadłużenia przeterminowanego. Można starać się w takim przypadku dogadać z wierzycielem w kontekście wykreślenia przez niego wpisu w bazach dłużników, co oczywiście zwiększa szanse na pozyskanie pożyczek.

 

Pożyczki bez BIG

Rynek pożyczkowy jest coraz bardziej rozbudowany co oczywiście przekłada się również na rosnącą liczbę produktów pożyczkowych kierowanych również do takich firm, które mają różne problemy finansowe.

Gdy chce się znaleźć produkty finansowe oferowane firmom, które mają zadłużenie warto jest wstępnie sprawdzić oferty dostępne za pośrednictwem Internetu. Takie informacje można sprawdzić na stronach finansowych poświęconych prezentowaniu ofert pożyczek. Jednocześnie można również sprawdzić różne fora finansowe, gdzie informacjami o produktach finansowych dzielą się klienci, którzy skorzystali już z produktów finansowych w określonej sytuacji.

Pozwala to na znalezienie produktów finansowych takich firm, w których można liczyć na pozyskanie pożyczek. Skraca to czas składania wniosków do firm finansowych, w których nie będzie się miało żadnych szans na pozyskanie pożyczek.

 

Koszty pożyczkowe

Im trudniejsza jest sytuacja finansowa firmy tym oczywiście trzeba się również liczyć z tym, że pozyskane produkty finansowe będą miały znacznie gorsze warunki finansowe w zakresie kosztów. Wynika to oczywiście z oceny ryzyka ze strony firm finansowych w stosunku do możliwości uzyskania określonych zysków. Im gorsza sytuacja finansowa firm tym większe ryzyko tego, że nie spłacą one zobowiązań finansowych zaciąganych w formie pożyczek.

Firmy finansowe z tego powodu szukają albo określonych zabezpieczeń udzielanych pożyczek lub znacznie zwiększają koszty pożyczkowe. Oczywiście wiele firm musi pozyskać pożyczkę w celu finansowania bieżących zobowiązań, co wynikać może z problemów finansowych, które firma jest w stanie przetrwać.

Brak uzyskania dodatkowego i zewnętrznego finansowania w takich przypadkach może prowadzić do braku możliwości wyjścia z trudności finansowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.