Kredyt a pożyczka firmowa – jakie są ich cele?

Kredyt a pożyczka firmowa – jakie są ich cele?

Pożyczka firmowa i kredyt firmowy to terminy bardzo często uznawane za tożsame. W rzeczywistości jednak są one innymi produktami dostępnymi w bankach oraz w pozabankowych firmach pożyczkowych. Na czym dokładnie polega ta różnica?

 

Chociaż pożyczka i kredyt mają takie same cele, czyli pozwalają nam na pożyczenie pieniędzy, to jednak musimy wskazać, że mają one inne cele oraz warunki. Wynikają one z faktu, że są regulowane przez inne przepisy prawne.

 

Pożyczka firmowa

Pożyczka firmowa to pożyczka gotówkowa, która firm może zaciągnąć praktycznie na dowolny cel – nie musi informować o nim pożyczkodawcy, dlatego pieniądze mogą być przekazane między innymi na zakup towaru, pokrycie podatku, oddanie długu, rozwój firmy i na wiele innych celów.

 

Umowa pożyczki jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego. Warto jednak wskazać, że przepisy nie determinują dokładnie kosztów oraz warunków udzielania pożyczek oraz ich spłaty. Są one zależne indywidualnie od oferty. Warto też wskazać, że pożyczka może być przekazana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie. Oczywiście, pożyczka nie może naruszać innych przepisów.

 

Pożyczki firmowe mogą być udzielane zarówno przez osoby fizyczne, jak i podmioty. Możemy ubiegać się o nią w bankach zapewniających obsługę dla klientów biznesowych, ale również w pozabankowych firmach pożyczkowych, które także kierują swoje usługi dla przedsiębiorców.

 

Umowa pożyczki powinna mieć formę pisemną, ale do kwoty 500 złotych często nie podpisuje się jej i stosuje się ustalenia ustne. Jednak warto w każdym przypadku sygnować umowę pożyczki – stanowi ona potwierdzenie jej zawarcia i zabezpiecza zarówno pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę.

 

Kredyt firmowy

Z kolei kredyt firmowy jest już całkowicie innym produktem, który ma też inne cele. Kredyty reguluje inne prawo, a mianowicie Prawo bankowe. Zgodnie z nim kredyty mogą być udzielane tylko przez banki, a nie przez pozabankowe firmy pożyczkowe.

 

Zgodnie z przepisami kredyty są produktami celowymi, czyli muszą być one przeznaczone na określony cel. Najczęściej spotykamy się z kredytami hipotecznymi, czyli zabezpieczonymi hipoteką na zakup nieruchomości albo innego mienia, możemy też wybrać kredyty samochodowe czy kredyty inwestycyjne, które są wybierane przez firmy jako wsparcie w rozwoju – zakupienie nowego wyposażenia, maszyn, nieruchomości, na przykład magazynu.

 

Pieniędzmi uzyskanymi z kredytu firmowego nie możemy sfinansować dowolnego wydatku – środków nie dostajemy do ręki, ale są one przekazywane do odbiorcy. Mogą być one również wypłacane w transzach w uzgodnionych wcześniej.

 

Warto też wskazać, że Prawo bankowe wskazuje, że umowa kredytowa powinna być podpisana w formie pisemnej niezależnie od jej wysokości. W umowie powinny znaleźć się dokładne informacje dotyczące kredytu – jego wysokości, okresu spłaty, kosztów.

 

Zatem zarówno pożyczka firmowa, jak i kredyt firmowy służą do uzyskania pieniędzy, ale warto wskazać, że mają one inne cele, a także regulowane są innymi przepisami prawa, dlatego mają też odmienne warunki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.