Na czym polega kredyt kupiecki?

Na czym polega kredyt kupiecki?

Kredyty w firmach wykorzystywane są w bardzo różnych celach. Na potrzeby firm przygotowane są przez banki bardzo różne typy kredytów. Pozwala to między innymi na wyselekcjonowanie takich kredytów, które dostępne są na korzystnych warunkach a także można je dopasować do potrzeb firmy.

 

Dopasowanie typu kredytu do potrzeb firmy ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia uzyskania dostępu do takich warunków kredytowania, które będą rzeczywiście korzystne. Warto decydować się na sprawdzenie różnych warunków kredytowania co pozwala na odpowiednie dopasowanie poszczególnych kredytów i warunków.

Do kredytów firmowych zaliczają się również takie, z których firma jest w stanie skorzystać w sytuacji nagłej konieczności uzyskania środków finansowych. Można tu mówić między innymi o kredytach odnawialnych jak też kredytach kupieckich. Kredyty kupieckie to takie, które można wykorzystać w przypadku gdy dokonuje się zakupów. Polegają one na możliwości dokonania zakupu towaru gdzie zapłata za towar jest zapewniana po terminie dostawy. Wówczas można liczyć na to, że zakupy zrealizuje się bez konieczności posiadania w danym momencie środków finansowych.

 

Korzyści z kredytu kupieckiego

Kupieckie kredyty kierowane są szczególnie do małych oraz średnich firm. W takich firmach bardzo często jest tak, że przedsiębiorca korzysta z dużo mniejszego majątku. Taki majątek bardzo często może prowadzić do trudności w posiadaniu środków finansowych na bieżące działania szczególnie w przypadku gdy nagle pojawiają się różnego rodzaju wydatki.

Jednocześnie dla takich firm uzyskanie dodatkowych środków finansowych w bankach jest trudne, gdyż banki zwracają dużą uwagę na wiarygodność finansową. Z tego powodu uzyskanie nawet krótkoterminowych kapitałów jest utrudnione. Jednocześnie decydowanie się na pożyczki to znów koniczność płacenia znacznie większych kosztów. W takim przypadku pojawiają się problemy związane z tym, że opłacanie rat pożyczkowych będzie dla firmy nadmiernym obciążeniem w przyszłości.

 

Rodzaje kredytów

Na rynku kredytów kupieckich można się w obrocie gospodarczym spotkać z dwoma rodzajami. Po pierwsze jest to kredyt, który dostępny jest u dostawcy. Jednocześnie drugim rodzajem takich kredytów jest kredyt odbiorcy w formie zaliczki. Kredyty kupieckie są udzielane także w dwóch formach.

Z jednej strony są to kredyty udzielane w ramach indywidualnych decyzji. Z drugiej strony korzystać można również z systemowych kredytów kupieckie. Przy pierwszym rodzaju kupieckich kredytów badana jest wiarygodność kredytowa kontrahenta. Dopiero po jej ocenie udzielany jest kredyt w sytuacji gdy znana jest wiarygodność a jednocześnie oferta kredytowa jest indywidualnie dopasowywana.

Przy systemowych rozwiązaniach kontrahenci są grupowani na kategorie a do każdej z kategorii są przyporządkowane różne warunki, na których udzielane są kredyty. Przy systemowych rozwiązaniach najczęściej kredyt konsumencki jest udzielany znacznie szybciej, ale nie zawsze jest on tak samo korzystny jak przy formie indywidualnej kredytu. 

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.