Kredyt na firmę bez historii

Kredyt na firmę bez historii

Nowa firma, która niedawno rozpoczęła działalność gospodarzą, najczęściej nie ma jeszcze rozbudowanej historii płatniczej, a także kredytowej. Czy w takim przypadku możliwe jest uzyskanie kredytu?

Do uzyskania pożyczki lub kredytu na firmę potrzebujemy również odpowiedniej historii płatniczej oraz kredytowej. W tym pierwszym przypadku mówimy o historii wpływów oraz wydatków firmy, które służą do określenia jej zdolności kredytowej. W drugim odwołujemy się do jej wiarygodności kredytowej – informacje na jej temat gromadzone są w specjalnych bazach BIK i BIG.

Niektóre firmy nie będą miały żadnej trudności w otrzymaniu pożyczki czy kredytu bankowego albo pozabankowego. W innym przypadku mogą pojawić się poważne trudności z pozyskaniem właściwych środków na działalność. Zatem, gdzie możemy otrzymać kredyt na firmę bez historii płatniczej i kredytowej?

Firma bez historii także otrzyma kredyt

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby pożyczkę lub kredyt otrzymała również taka firma, która nie ma żadnej historii działalności. Mówimy wtedy o kredytach na start, które przeznaczone są dla początkujących przedsiębiorców, którzy dopiero co założyli swoją działalność. To korzystne rozwiązanie, ponieważ nie każdy planujący własny biznes dysponuje odpowiednimi oszczędnościami i nie zawsze może otrzymać dofinansowanie.

Również pożyczki i kredyty dla firm możliwe są do uzyskania wtedy, gdy biznes działa już od dłuższego czasu, ale jego historia nie jest jeszcze rozbudowana. W końcu kiedyś musi być ten pierwszy krok – możemy postawić go z wybranymi bankami i firmami pożyczkowymi.

Jaki kredyt dla firmy bez historii?

Firmy nieposiadające jeszcze żadnej historii mają określone ograniczenia w zaciąganiu pożyczek i kredytów. Dotyczą one w szczególności kwoty, którą można otrzymać. Jest ona pomniejszona w stosunku do tych firm, które działają już od dłuższego czasu i mogą przedłożyć pożyczkodawcy czy kredytodawcy informacje o historii działalności, w tym historii kredytowej.

Najczęściej limit dla firm bez historii wynosi od 5 000 do 15 000 złotych. Jest to kwota wystarczająca do tego, aby rozpocząć działalność albo przynajmniej pozyskać podstawowe środki, które będą potrzebne do jej założenia. Oferta dostępna jest jako kredyt czy pożyczka ratalna do spłaty w określonym czasie – najczęściej około 2 lat.

W efekcie możemy uzyskać raty na akceptowalnym poziomie. W przypadku pożyczek na kwotę 10 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym 2 lata wysokość rat będzie wynosiła około 600-700 złotych.

Kredyt dla firmy bez historii także przez internet

Warto również wskazać, że firma bez historii może ubiegać się o kredyt albo pożyczkę nie tylko w placówce firmy pożyczkowej czy banku, ale również całkowicie przez internet. To bardzo korzystne, biorąc pod uwagę fakt, że nie zawsze przedsiębiorca ma czas, aby udać się na miejsce i załatwić formalności.

Kredyt dla firm bez historii dostępny przez internet to korzystny wybór wtedy, gdy zależy nam na czasie – wniosek możemy złożyć całkowicie on-line, a pieniądze możemy mieć do dyspozycji nawet tego samego dnia lub w ciągu kilku najbliższych dni. Szybko, łatwo i wygodnie!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.