Kredyt na opłacenie ZUS

Kredyt na opłacenie ZUS

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS. Należy regulować je comiesięcznie, niezależnie od tego, czy osiągamy zyski czy też nie. W związku z tym może zdarzyć się, że przedsiębiorca nie będzie dysponował odpowiednią sumą do pokrycia t...

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS. Należy regulować je comiesięcznie, niezależnie od tego, czy osiągamy zyski czy też nie. W związku z tym może zdarzyć się, że przedsiębiorca nie będzie dysponował odpowiednią sumą do pokrycia tego wydatku. W takim przypadku można zaciągnąć kredyt na opłacenie ZUS.

Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej powinna nie tylko złożyć odpowiedni wniosek o otwarcie firmy, ale też powinna załatwić formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Niezależnie od tego, czy firma ma być tylko jednoosobowa, czy ma zatrudniać pracowników, konieczne jest dokonanie rejestracji w ZUS. Wraz z rejestracją powstaje obowiązek terminowego opłacania odpowiednich składek.

Pracodawca ma obowiązek opłacać poniższe składki:

- ubezpieczenie społeczne, w tym obowiązkowo ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe dobrowolnie chorobowe

- obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne

W pierwszych dwóch latach działalności przedsiębiorca może płacić preferencyjną składkę ZUS. To korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę początkowe obciążenia finansowe dla nowych firm. Po dwóch latach firma musi płacić już pełną sumę ZUS-u.

Czym grozi brak spłaty składek w ZUS?

Jeśli przedsiębiorca nie spłaci składek ZUS w terminie, musi liczyć się z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczyna naliczać odsetki karne. Z każdym dniem odsetki rosną, dlatego im dłużej będziemy zwlekali z zapłata, tym więcej będziemy musieli oddać. Warto przy tym zaznaczyć, że przedsiębiorca powinien samodzielnie obliczyć wysokość odsetek, które musi zapłacić.

Jednak odsetki nie są jedynym sposobem na zdyscyplinowanie dłużnika przez ZUS. Jeśli nie spłacimy ich wraz z naszym długiem, urząd może również zastosować dodatkową opłatę w wysokości do 100% nieopłaconych składek. W rezultacie możemy zapłacić podwójnie! ZUS może naliczyć też koszty egzekucyjne, koszty upomnienia oraz inne dodatkowe opłaty.

W skrajnych przypadkach braku spłaty składek i narosłych zadłużeń ZUS ma możliwość wystąpienia o przymusowy wpis do hipoteki dla nieruchomości należących do przedsiębiorcy.

Najlepszy kredyt na ZUS

Jeśli przedsiębiorca nie ma aktualnie potrzebnej kwoty na spłatę ZUS, a termin zbliża się wielkimi krokami, można zdecydować się na zaciągnięcie kredytu. Najlepiej zdecydować się na kredyt na opłacenie ZUS wtedy, gdy mamy pewność, że będziemy w stanie spłacić zobowiązanie w ustalonym z bankiem czy firmą pozabankową terminie.

Kredyt możemy zaciągnąć także całkowicie przez internet – nie musimy wtedy udawać się do placówki banku lub firmy pożyczkowej, dlatego wszystko będziemy mogli załatwić szybko i wygodnie. Pamiętajmy o tym, aby wtedy, gdy zaciągamy pożyczkę ratalną, wysokość rat dobrać do możliwości finansowych naszego przedsiębiorstwa. Im niższa rata, tym łatwiej będziemy mogli dokonać spłaty naszego zadłużenia.

Podsumowując, jeśli brakuje nam pieniędzy na opłacenie ZUS, rozwiązaniem może być szybki kredyt. Dzięki niemu unikniemy konsekwencji wynikających z opóźnienia w spłacie składek ubezpieczeniowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.