Kredyt na rozwój firmy

Kredyt na rozwój firmy

Masz już własną firmę i zależy ci na tym, aby poszerzyć jej działalność? W takim przypadku trzeba przygotować się również na dodatkowe koszty. Co zrobić wtedy, gdy chcemy inwestować w biznes, ale nie mamy wystarczającej sumy? Najlepszym rozwiązaniem będzie...

Masz już własną firmę i zależy ci na tym, aby poszerzyć jej działalność? W takim przypadku trzeba przygotować się również na dodatkowe koszty. Co zrobić wtedy, gdy chcemy inwestować w biznes, ale nie mamy wystarczającej sumy? Najlepszym rozwiązaniem będzie wygodny kredyt na rozwój firmy. Gdzie możemy go uzyskać?

W życiu każdego przedsiębiorcy przychodzi czas, w którym trzeba zadać sobie pytanie – co dalej? Czy nadal opierać się na tych samych podstawach biznesowych, a może poszerzyć je, inwestując w rozwój firmy? Ta druga decyzja często okazuje się najlepszą – inwestycja będzie mogła zwrócić się, dając lepsze zyski, a tym samym pozwalając firmie na dalszy rozwój.

Jak firmy inwestują w swój rozwój?

Firma może rozwijać się na różne sposoby w zależności od tego, z jaką branżą mamy do czynienia. Może być to zakupienie nowej nieruchomości lub jej budowa, na przykład nowej hali produkcyjnej, magazynowej. Może być to otwarcie filii firmy w innym mieście. Także może być to poszerzenie zakresu działalności przez włączenie do niej nowych produktów i usług.

Inna forma inwestycji może także polegać na zakupieniu nowego wyposażenia, na przykład maszyn czy urządzeń wspomagających działalność i obniżających koszty. Inwestować można też w oprogramowanie komputerowe wspomagające działalność.

Wobec tego przedsiębiorcy mają możliwość korzystania z różnych form inwestycji w celu rozwoju działalności.

Skąd pozyskać pieniądze na rozwój?

Aby zainwestować w swój rozwój, firma wcale nie musi posiadać odłożonej dokładnej sumy. Zasadniczo, na taką wewnętrzną formę finansowania decyduje się mniejszość przedsiębiorstwa. Firmy wolą zachować zgromadzony kapitał i obrażać nim zamiast zamrażać go w inwestycjach.

Na rozwój najczęściej wybierane jest finansowanie zewnętrzne, czyli różne pożyczki, kredyty oraz dotacje, o które może ubiegać się przedsiębiorca. W ten sposób otrzymuje on do dyspozycji środki niezbędne do inwestycji, które może spłacać systematycznie w ratach, zachowując jednocześnie płynność finansową.

Po kredyt na rozwój firmy można udać się zarówno do banku, jak i do pozabankowej firmy pożyczkowej. Oferty są zróżnicowane i zależne od tego, jak dużo pieniędzy będziemy potrzebowali na wyznaczone cele.

Ile pieniędzy pożyczyć na rozwój biznesu?

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu pożyczki albo kredytu warto przeprowadzić odpowiednie obliczenia i analizy. Najczęściej przy tak poważnych decyzjach przygotowuje się ponowny biznesplan, w którym ocenia się opłacalność planowanych zmian. Pod uwagę bierze się nie tylko samą firmę, ale również jej otoczenie biznesowe.

W zależności od potrzeb kredyt albo pożyczka mogą opiewać na kwotę od 10 000 złotych do nawet kilku milionów złotych w przypadku dużych przedsiębiorstw.

W przypadku większych sum wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie, na przykład hipoteka. W przypadku tych mniejszych rzędu 10 000 złotych kredyt na rozwój można otrzymać nawet bez konieczności przedstawiania dokumentów księgowych oraz poręczeń i innych metod zabezpieczeń. Co więcej, wniosek o pieniądze można złożyć on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.