Kto powinien stosować przepis o limicie płatności gotówkowej?

Kto powinien stosować przepis o limicie płatności gotówkowej?
Kto powinien stosować przepis o limicie płatności gotówkowej?

Przedsiębiorcy prowadzący transakcje opiewające na sumę większą niż 15 000 złotych, powinni pamiętać o tym, że od początku 2017 roku obwiązuje limit transakcji między przedsiębiorcami, które mogą być płacone gotówką. Kto powinien stosować ten przepis?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej wskazuje obecnie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności dotyczących prowadzonej działalności powinno odbywać się z wykorzystaniem rachunku płatniczego wtedy, gdy jednorazowa wartość transakcji wyniesie minimum 15 000 złotych – dotyczy to transakcji pomiędzy przedsiębiorcami.

Gdy kwota ta zostanie przekroczona, wówczas przedsiębiorca nie będzie mógł zaliczyć jej do kosztów uzyskania przychodów. Takie zmiany w przepisach mają przede wszystkim na celu uszczelnienie transakcji i zmniejszenie tak zwanej szarej strefy.

Przepisy o limicie płatności – kogo obowiązują?

Aby określić swoje obowiązki jako przedsiębiorca, powinniśmy wiedzieć, do jakich podmiotów i do jakich transakcji powyższe przepisy mają zastosowanie.

Oczywiście, aktualnie coraz więcej firm decyduje się na prowadzenie tylko transakcji bezgotówkowych – jest to dla nich wygodniejsze i bezpieczniejsze, ponieważ wszystko można załatwić kilkoma kliknięciami w serwisie banku on-line. W takim przypadku nie musimy obawiać się, że popadniemy w konflikt z nowymi przepisami. Także wtedy, gdy wahamy się, jak dokonać płatności, lepiej zdecydować się na dokonanie tej bezgotówkowej.

Przedsiębiorcy jednoosobowi i spółki wpisane do KRS

Powyższy przepis odnosi się do przedsiębiorców prowadzących działalność jednoosobową, do spółek, a także do innych przedmiotów, które wpisane są do rejestru KRS. Ponadto przepis dotyczy tych firm, które do rejestrów powinny być wpisane, ale nie dopełniły tego obowiązku.

Oprócz tego limit płatności gotówkowych stosuje się też w innych przypadkach, które wymieniamy poniżej.

Pozostałe podmioty objęte limitem płatności gotówkowych:

- fundacje, izby gospodarcze i inne podmioty, które jednocześnie figurują w rejestrze przedsiębiorców KRS

- przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce przez oddział zarejestrowany w KRS

wspólnicy spółki cywilnej

- zagraniczne oddziały polskiego przedsiębiorcy – niezależnie od tego, w jakim kraju polski oddział będzie zarejestrowany

- polscy przedsiębiorcy dokonujący transakcji z przedsiębiorcą zagranicznym poza granicami Polski

Limitów nie stosują z kolei:

- podmioty inne niż przedsiębiorcy

- przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego

- podmioty wpisane wyłącznie w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

- rolnicy ryczałtowi

- przedsiębiorcy zarejestrowani poza Polską, świadczący usługi na terytorium RP

- osoby fizyczne dokonujące zakupu przedmiotów do majątku prywatnego przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

komornicy

Wobec tego wtedy, gdy przedsiębiorca chce prowadzić działalność zgodnie z literą prawa, powinien pamiętać też o tym, że zobowiązują go limity dotyczące transakcji gotówkowych.