PKD – przedmiot działalności firmy. Co to jest?

PKD – przedmiot działalności firmy. Co to jest?

Każdy przedsiębiorca dokonujący rejestracji swojej działalności gospodarczej powinien pamiętać o tym, aby dobrać do niej odpowiedni kod PKD. Czym dokładnie jest kod PKD i jakie ma zastosowanie? W jaki sposób wybrać ten prawidłowy dla swojego przedsiębiorst...

Każdy przedsiębiorca dokonujący rejestracji swojej działalności gospodarczej powinien pamiętać o tym, aby dobrać do niej odpowiedni kod PKD. Czym dokładnie jest kod PKD i jakie ma zastosowanie? W jaki sposób wybrać ten prawidłowy dla swojego przedsiębiorstwa?

Jeszcze zanim zabierzemy się za wypisywanie formularza rejestracji działalności gospodarczej, powinniśmy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można sklasyfikować naszą firmę. W tym celu pomoże nam PKD, czyli Polska Klasyfikacja Działalności.

Co to jest PKD?

PKD to skrót od Polska Klasyfikacja Działalności – tym terminem określamy zestaw kodów, które przeznaczone są do określania rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.

Obowiązek nadawania PKD wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Obowiązek posługiwania się PKD dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a także tych podmiotów, które muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), na przykład spółek, fundacji.

W jaki sposób możemy ustalić odpowiedni kod PKD?

Kody PKD mają wielopoziomową strukturę, co oznacza, że znajdują się w nich sekcje ogólne, na przykład takie jak handel hurtowy, rolnictwo, transport, od których następnie odchodzą podklasy, które pozwalają na określenie pełnego kodu działalności.

Na stronie internetowej biznes.gov.pl możemy znaleźć specjalną wyszukiwarkę kodów PKD. Wyszukiwarka ta jest bardzo prosta w obsłudze i oprócz wskazania odpowiedniego kodu dla danej działalności również pozwala na sprawdzenie, jakie usługi są związane z konkretnym kodem.

Ile kodów PKD możemy mieć?

Gdy rejestrujemy firmę w CEIDG, wówczas podajemy jeden kod główny dla naszej działalności, która jest przeważająca, a także możemy podać kody działalności dodatkowej. Liczba tych kodów jest nieograniczona.

Z kolei, gdy rejestrujemy spółkę w KRS, wówczas możemy podać maksymalnie 10 kodów.

Kiedy konieczne jest ustalenie kodu PKD?

Jak już wspomnieliśmy, kody PKD są niezbędne do założenia działalności gospodarczej. Wówczas kod czy kody wpisujemy do wniosku przy jego wypełnianiu. Wskazujemy wtedy na kod główny działalności oraz kody działalności dodatkowej.

W przypadku spółek rejestrowanych w KRS konieczne jest wpisanie kodów w umowie spółki.

Czy istnieje możliwość zmiany kodu czy kodów PKD?

Czasami przedsiębiorca chce rozszerzyć swoją działalność lub zmienić profil działalności w ogóle. W konsekwencji pojawia się pytanie – co powinniśmy zrobić wtedy z kodami PKD?

Istnieje możliwość zarówno dodania nowych kodów PKD określających firmę, jak i również wykreślenia niektórych z nich. Także mamy możliwość zmiany profilu działalności poprzez zmianę kodu działalności wiodącej oraz kodów działalności pozostałej.

W tym celu możemy wejdź na stronę internetową z formularzem aktualizacji dla CEIDG i dokonać zmian. Nie są one związane z żadnymi kosztami. W przypadku spółek zmiany w rejestrze KRS nie muszą być związane ze zmianą aktu założycielskiego, statutu czy umowy spółki pod warunkiem, że przedmiot działalności spółki wynika z tych właśnie dokumentów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.