Nazwa działalności. Jak wybrać najlepszą?

Nazwa działalności. Jak wybrać najlepszą?

Gdy zamierzasz założyć własną działalność gospodarczą, musisz również pamiętać o tym, aby znaleźć dla niej odpowiednią nazwę. Niektórzy wymyślają ją na długo przed rejestracją firmy, dla innych z kolei jej wybranie stanowi niemały problem. O czym powinniśm...

Gdy zamierzasz założyć własną działalność gospodarczą, musisz również pamiętać o tym, aby znaleźć dla niej odpowiednią nazwę. Niektórzy wymyślają ją na długo przed rejestracją firmy, dla innych z kolei jej wybranie stanowi niemały problem. O czym powinniśmy pamiętać wtedy, gdy wybieramy nazwę działalności gospodarczej? Jak wybrać najlepszą?

Niewątpliwie jedną z najważniejszych informacji o firmie jest to, jaką będzie miała ona nazwę. To właśnie ona będzie widoczna w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), na jej dokumentach, wizytówkach, stronie internetowej.

Wybierając nazwę dla swojej firmy, powinniśmy nie tylko pamiętać o tym, aby była atrakcyjna oraz przyciągała uwagę, a także wyrażała naszą działalność, ale powinniśmy też brać pod uwagę ograniczenia prawne.

Jak można nazwać firmę?

Gdy firmę zakłada osoba fizyczna, wówczas nazwą jej firmy jest jej imię i nazwisko, na przykład Jan Kowalski. Jednak wcale nie musimy ograniczać się tylko do imienia i nazwiska. Większość osób fizycznych zakładających firmy uzupełnia taką nazwę o dodatkowe słowa. Najczęściej określają one profil działalności, na przykład Jan Kowalski – Usługi BHP. Można również zdecydować się na nazwę fantazyjną, na przykład Jan Kowalski – Biały Kruk.

Oczywiście, nazwa firmy powinna być zawsze bardzo dobrze przemyślana. Pamiętajmy o tym, że w CEIDG nie ma możliwość zastosowania kilku wpisów dla jednej osoby fizycznej. Zatem jeden przedsiębiorca nie może zarejestrować firmy pod kilkoma nazwami.

We wniosku o rejestrację działalności gospodarczej możemy również podać naszą skróconą nazwę działalności. Nie musi ona zawierać imienia i nazwiska przedsiębiorcy. Przykładowo, może być to tylko sama nazwa fantazyjna jak wspomniany Biały Kruk.

Nazwy zastrzeżone i wprowadzające w błąd

Warto jednocześnie zaznaczyć, że nazwa naszej przyszłej firmy nie może wprowadzać w błąd lub zawierać nazw zastrzeżonych.

Korzystanie z niektórych członów nazw jest zastrzeżone i mogą korzystać z nich tylko firmy, które świadczą usługi w tym właśnie zakresie. Przykładowo są to wyrazy takie jak „towarzystwo ubezpieczeń”, „bank”, „klinika”.

Nazwa przedsiębiorstwa nie może też wprowadzać klientów i innych osób w błąd co do profilu jej działalności. Nie można również nazwą firmy podszywać się pod innego przedsiębiorcę, na przykład zastosować nazw takich jak „Coca-Cola”, gdy sprzedajemy napoje gazowane.

Jak sprawdzić, czy nasza nazwa jest oryginalna?

Pamiętajmy również o tym, aby poświęcić chwilę na sprawdzenie, czy wymyślona przez nas nazwa firmy nie jest używana już przez innego przedsiębiorcę w Polsce czy za granicą.

Najprościej zrobić to przez internet. Po prostu wpisujemy daną nazwę do wyszukiwarki internetowej. Najlepiej umieścić ją w znakach określających cudzysłów, czyli „…”. Wtedy wyszukiwarka odnajdzie dokładnie taką frazę, jaką wpisaliśmy do jej okienka.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać także z wyszukiwarek zamieszczonych na stronie Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także z baz zagranicznych, na przykład pod adresem: https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/search-availability.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.