Pożyczka dla firm na start bez BIK

Pożyczka dla firm na start bez BIK

Uzyskanie pożyczki dla firmy nie jest obecnie bardzo trudne – możemy zdecydować się jej zaciągnięcie zarówno w bankach, jak i w firmach pozabankowych. Do wyboru mamy także specjalne pożyczki na start, które pozwalają na uzyskanie pieniędzy nawet od pierwszego dnia działalności 

Nowa firma ma dużo wydatków – związane są one między innymi z zakupieniem potrzebnego wyposażenia, materiałów, towarów, wynajęciem odpowiedniej przestrzeni, reklamą. Nierzadko zgromadzone oszczędności nie wystarczają w pełni na ich pokrycie. Wtedy z pomocą przychodzą różne instytucje, w tym banki oraz firmy pożyczkowe.

Chociaż dzisiaj pożyczka dla firm na start nie jest niedostępna, to jednak nie znajdziemy jej w każdej ofercie. Wybór jest ograniczony, ponieważ dla pożyczkodawców jest to ryzykowny krok – nie wiadomo, czy nowa firma podoła spłacie zadłużenia. W związku z tym mogą pojawić się dodatkowe obostrzenia. W związku z nimi często pada też pytanie – czy możliwa jest pożyczka dla firm na start bez BIK?

Dla kogo pożyczka bez BIK?

Pożyczki tego rodzaju skierowane są do klientów, którzy dostali się na listy dłużników w bazach dłużników, na przykład BIK. Najczęściej jest to efekt braku terminowej spłaty zadłużenia, na przykład pożyczki, kredytu. Wystarczy zaledwie miesiąc opóźnienia, aby scoring, czyli liczba punktów wiarygodności kredytowej spadła. Przy niskim scoringu nie możemy z kolei liczyć na łatwy dostęp do produktów bankowych i dodatkowo pozabankowych. Niemniej jednak nie wszystkie instytucje biorą pod uwagę te informacje.

Oprócz BIK, czyli Biura Informacji Kredytowej instytucje pożyczające pieniądze sprawdzają też klientów w innych bazach. Niektóre w nich biorą wszystkie z poniższych baz pod uwagę, inne z kolei tylko wybrane.

Najpopularniejsze bazy dłużników to:

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

BIG InfoMonitor

BIK Biuro Informacji Kredytowej

Bankowy Rejestr Dłużników

Pożyczka tego rodzaju to głównie oferta dla tych osób, które nie mogłyby liczyć na wsparcie finansowe w bankach. Banki restrykcyjnie podchodzą do kwestii weryfikacji klientów, dlatego dokładnie sprawdzają ich w powyższych rejestrach. Gdy scoring będzie niski, czyli nasza historia kredytowania będzie negatywna, będzie to oznaczało odmowę przyznania pożyczki albo kredytu.

Dotyczy to też firm pozabankowych – w Aasa Dla Biznesu również pochodzimy do weryfikacji klientów odpowiedzialnie, dlatego jednym z naszych wymogów w celu uzyskania pożyczki jest brak zadłużeń odnotowanych w bazach BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Czy pożyczka bez BIK dla firmy jest bezpieczna?

Wszystko zależne jest od tego, z jakiej oferty będziemy chcieli skorzystać. Warto dokładnie prześwietlić firmę pożyczkową, aby mieć pewność, że jest ona godna zaufania. Pamiętajmy jednak o tym, że brak sprawdzania w bazach BIK oraz w innych bazach dłużników przekłada się na wyższe koszty pożyczkowe. Wobec tego zapłacimy więcej niż wtedy, gdy wybralibyśmy pożyczkę, przy której wymagane jest niefigurowanie w bazach dłużników.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.