Pożyczka na start firmy

Pożyczka na start firmy

Nie musisz czekać z założeniem firmy wtedy, gdy nie masz odpowiedniej sumy na start. Teraz możesz skorzystać z pomocy banków, firm pozabankowych oraz innych instytucji, które mogą udostępnić ci potrzebne środki. Gdzie ubiegać się o pożyczkę na start firmy?

Niektóre firmy potrzebują kilka tysięcy złotych na start. Inne muszą zebrać sumę rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gdy nie zgromadziliśmy odpowiednich oszczędności, w takim przypadku warto zacząć rozglądać się za odpowiednią pożyczką dla firmy. Możemy znaleźć ją także przez internet.

Pożyczka dla firmy może być udzielona nie tylko przez bank komercyjny. Również takie pożyczki oferowane są przez firmy pozabankowe, a także przez różne instytucje. Ponadto możemy ubiegać się o różne dofinansowania, które również pozwalają na uzyskanie dodatkowych środków na start działalności.

Główne rodzaje pożyczek na start:

- pożyczka dla nowych firm w banku

- pożyczka gotówkowa pozabankowa

- pożyczka na podjęcie działalności od BGK

- inne pożyczki udzielane przez instytucje, stowarzyszenia

Wobec tego osoba, która planuje założenie własnej firmy, może otrzymać finansowanie na kilka sposobów. Jednak nie zawsze pożyczka na start firmy jest dostępna. Musimy pamiętać o tym, że w celu otrzymania finansowania należy spełnić określone warunki.

Pożyczka na start w banku

Obecnie większość banków oferujących swoje usługi także dla klientów biznesowych może udzielić pożyczki na start. Takie pożyczki najczęściej mają sumę do 30 000 złotych, niemniej jednak nie każdy pożyczkobiorca może liczyć na taką kwotę.

Bank bada zdolność kredytową klienta i wymaga od niego nienagannej historii kredytowej – w związku z tym nie każda firma może otrzymać maksymalną pożyczkę na start. W przypadku ubiegania się o większe sumy bank może zażyczyć sobie też zabezpieczenia, na przykład hipoteki, poręczenia.

Pożyczka na start od pozabankowej firmy pożyczkowej

W tym przypadku mamy o czynienia z minimalnymi formalnościami. Firmy pożyczkowe oferują pożyczki najczęściej na sumę do 10 000 złotych i na okres do 2 lat. Nie musimy jednak przedstawiać wtedy żadnych zabezpieczeń, a nawet dostarczać dokumentów księgowych lub bankowych. Pożyczka na start firmy dostępna jest już od pierwszego dnia działalności.

Takie pożyczki możemy zaciągnąć nawet przez internet. To powoduje, że są one bardzo łatwo dostępne dla osób chcących pozyskać pieniądze na rozpoczęcie swojego wymarzonego biznesu.

Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego

Pożyczki na start możemy otrzymać też przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Musimy jednak spełnić dość dużo wymogów. Są one skierowane do studentów ostatniego roku studiów wyższych, absolwentów szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, a także dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Pożyczkę tego rodzaju możemy otrzymać na kwotę około 84 tysięcy złotych maksymalnie z niskim oprocentowaniem wynoszącym 0,44% w skali roku. Maksymalny okres kredytowania to 7 lat. Musimy jednak przedstawić zabezpieczenia – weksle własny pożyczkobiorcy i poręczenie osoby fizycznej.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.