Pożyczka na rozwój biznesu

Pożyczka na rozwój biznesu

Dobry pomysł ma biznes to podstawa. Jednak dla pełnego rozwinięcia skrzydeł firma potrzebuje finansowania. Może pozyskać je z różnych dotacji, ale do dyspozycji ma również szereg pożyczek. Skupmy się tutaj na najmniejszych firmach myślących o rozwoju. O cz...

Dobry pomysł ma biznes to podstawa. Jednak dla pełnego rozwinięcia skrzydeł firma potrzebuje finansowania. Może pozyskać je z różnych dotacji, ale do dyspozycji ma również szereg pożyczek. Skupmy się tutaj na najmniejszych firmach myślących o rozwoju. O czym trzeba wtedy pamiętać?

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią w Polsce większość wśród wszystkich firm. Pracuje w nich od 1 do 9 osób i chociaż nie generują one co roku bardzo wysokich zysków na poziomie międzynarodowych korporacji, to jednak stanowią istotny element gospodarki. Te zyskowne mogą zacząć rozwijać się w coraz większe, ale aby do tego doszło, konieczne jest uzyskanie właściwych środków.

Jak małe firmy finansują swój rozwój?

Naturalnie, inwestycje w rozwój mogą być pokryte środkami zaoszczędzonymi w trakcie prowadzonej działalności. Jednak wydanie wszystkich oszczędności ma swoje minusy. Przede wszystkim firma naraża się na zawirowania związane ze swoją płynnością finansową. W razie pojawienia się większych wydatków może okazać się, że jej stan nagle się pogorszy, ponieważ środki zostały włożone w inwestycje.

Właśnie dlatego korzystnym wyborem jest pożyczka na rozwój biznesu. Dzięki niej mała firma może pozyskać potrzebne środki, a potem regularnie spłacać je spłacać. Oczywiście, w konsekwencji odda więcej, niemniej jednak jest to posunięcie charakteryzujące się mniejszym ryzykiem.

Co więcej, nie każda firma dysponuje odpowiednimi środkami na rozpoczęcie inwestycji. Czasami te zgromadzone są po prostu zbyt skromne w obliczu większych wydatków. Zatem pożyczka firmowa pozwala wtedy na pozyskanie niezbędnych środków tu i teraz.

Pożyczka na rozwój – gotówkowa czy hipoteczna?

Firmy mogą zaciągać pożyczki na rozwój biznesu zarówno jako gotówkowe, jak i hipoteczne. Różnią się one pomiędzy sobą kwotą, jaką można dzięki nimi uzyskać, a także formalnościami, które trzeba spełnić.

Pożyczki gotówkowe są udzielane na mniejsze sumy niż te hipoteczne. Zasadniczo, im lepsza zdolność kredytowa klienta, tym więcej pieniędzy może on otrzymać. Zwykle to kwota od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. W przypadku pożyczek tego rodzaju nie ma potrzeby przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń, na przykład poręczeń. Co więcej, wiele firm pożyczkowych nie wymaga od swoich klientów nawet dokumentów księgowych i bankowych. Taką pożyczkę na firmę możemy otrzymać również on-line.

Z kolei pożyczki hipoteczne udzielane są już pod zastaw i związane są z bardziej złożonymi formalnościami. Można uzyskać je wtedy, gdy firma czy właściciel firmy jest w posiadaniu nieruchomości, na przykład może być to hala produkcyjna, biuro, ale i dom. Nieruchomość brana jest pod zastaw i stanowi zabezpieczenie. Dzięki niej możemy pożyczyć większą sumę, ale za to w razie braku spłaty zadłużenia wierzyciel może przejąć nieruchomość. Takiej pożyczki nie weźmiemy też przez internet – ustanowienie hipoteki wymaga podpisania umowy w kancelarii notarialnej.

Podsumowując, jeśli potrzebna jest pożyczka na rozwój biznesu, mała firma ma przed sobą wiele propozycji. Można sprawdzić je już teraz!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.