Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę na oświadczenie?

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby otrzymać pożyczkę na oświadczenie?

Otrzymanie pożyczki nie jest obecnie bardzo trudne – możemy wnioskować o nią w banku, możemy też wybrać pożyczkowe. Na finansowanie mogą liczyć przy tym zarówno firmy, które mają dłuższy staż, jak i te nowe. Co więcej, możemy wybrać pożyczkę na oświadczenie. Na czym ona polega? 

Aktualnie banki i firmy pożyczkowe wychodzą naprzeciwko oczekiwaniom swoich klientów i coraz częściej oferują im także pożyczki na bardzo dogodnych warunkach, w tym na oświadczenie. To pożyczki, które nie wymagają od klienta przekazywania żadnych dodatkowych dokumentów poza dowodem osobistym. We wniosku o pożyczkę oświadczamy wtedy, jakie są nasze dochody oraz wydatki, na podstawie których będzie można przygotować decyzję pożyczkową. W związku z tym pożyczki na oświadczenie są tak szybkie i wygodne – możemy również otrzymać je całkowicie przez internet!

Dla kogo pożyczka na oświadczenie?

Jedną z najważniejszych zalet tego rodzaju pożyczek jest ich łatwa dostępność. Zasadniczo pożyczka na oświadczenie dla firm dostępna jest dla każdej firmy spełniającej minimalne wymagania. Zaliczają się do nich przekazanie dowodu oraz pozytywna historia kredytowania odnotowana w różnych bazach, w tym BIG, KRD oraz BIK. Gdy w przeszłości wnioskujący o pożyczkę miał problemy ze spłatą swoich zobowiązań, wówczas może spotkać się z odmową. Warto przy tym wskazać, że jeżeli pożyczkodawca nie ma jeszcze żadnej historii finansowej (w bazach znajdują się zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne), wtedy pożyczka może być nieprzyznana.

Zasadniczo przy pożyczce na oświadczenie nie musimy dostarczać dokumentów firmowych, na przykład dokumentów rejestracyjnych, księgowych, bankowych, ale wszystko zależne jest już od pożyczkodawcy. Na lepsze, bardziej liberalne warunki możemy liczyć w firmach pożyczkowych niż w bankach. Możemy wtedy otrzymać też pożyczkę całkowicie on-line – wtedy będziemy mogli bez trudności sfinansować różne wydatki związane z prowadzeniem działalności. Pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na dowolny cel, który nas interesuje – może być to zakupienie nowego towaru, pokrycie długów, wyposażenie firmy w nowy sprzęt.

Pożyczka na oświadczenie w Aasa Dla Biznesu

Jeżeli potrzebujesz dodatkowych pieniędzy na swoją firmę, złóż już teraz wniosek w Aasa Dla Biznesu. Dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjną pożyczkę dostępną w kwocie od 1 000 do 10 000 złotych. Jest to pożyczka ratalna, którą można rozłożyć na 24 comiesięczne raty. Dzięki temu klient może dopasować wysokość raty do swoich indywidualnych potrzeb i możliwości.

Nie wymagamy od pożyczkobiorców przedstawiania żadnych dokumentów rejestracyjnych, księgowych oraz bankowych. Również nie wymagamy zabezpieczeń i poręczeń, co powoduje, że nasza pożyczka jest dostępna na dogodnych warunkach. Oferujemy ją także dla nowych firm – już od pierwszego dnia prowadzonej działalności. To powoduje, że nasza pożyczka na oświadczenie dla firm jest bardzo pomocna w rozkręceniu biznesu.

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty w Aasa Dla Biznesu!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.