Pożyczki dla młodych działalności – ile musi działać firma ?

Pożyczki dla młodych działalności – ile musi działać firma ?

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie jest łatwe. Dotyczy to przede wszystkim kwestii finansowych, ponieważ nie od razu firma zaczyna przynosić świetne zyski. Czasami potrzebna jest dodatkowa pożyczka, aby pokryć pojawiające się wydatki. W takim przypadku często pojawi się pytanie, jak długo musi działać firma, aby otrzymać pożyczkę na swoją działalność.

Założenie firmy nie jest dzisiaj żadnym problemem. Sprawy jednak zaczynają komplikować się wtedy, gdy chodzi o finansowanie działalności. Nie każdy posiada wystarczające oszczędności, aby pokryć początkowe wydatki. Wtedy możemy skorzystać z pożyczek oferowanych przez banki, firmy pozabankowe, ponadto przez fundusze pożyczkowe. Jednak nie w każdej instytucji czekają na nas dogodne pożyczki dla młodych działalności gospodarczych – nowe firmy nie są zbyt wiarygodne kredytowo, co powoduje, że opcje finansowania zawężają się.

Jednak nie wszędzie będziemy mieli trudności z otrzymaniem pożyczki – musimy jednak wiedzieć, gdzie jej szukać, aby znaleźć dla siebie i dla swojej firmy najbardziej dogodną ofertę.

Czy staż firmy ma znaczenie?

Jeszcze nie tak dawno temu banki wymagały od nowych firm określonego stażu działalności. Zwykle był to okres od 3 do 6 miesięcy, ale zdarzało się też, że wymaganym stażem było aż 12 miesięcy. Wymóg ten wynikał przede wszystkim z faktu, że dopiero wtedy bank mógł sprawdzić dokładniej sytuację finansową pożyczkobiorcy. Firma proszona jest wtedy o przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających osiągane dochody oraz ponoszone wydatki, na przykład mogą być to dokumenty bankowe i księgowe.

Jednak obecnie nie każda instytucja finansowa nie wymaga stażu od nowych przedsiębiorców. Dotyczy to przede wszystkim mniejszych kwot – do około 10 000 złotych. Wówczas nie musimy przedstawiać żadnych dokumentów oraz zabezpieczeń, na przykład poręczeń. Pieniądze otrzymamy już od pierwszego dnia prowadzonej działalności. Gdy chcielibyśmy otrzymać taką pożyczkę na większą sumę, w takiej sytuacji będziemy musieli przede wszystkim przedstawić odpowiednie zabezpieczenia – może być to poręczenie, hipoteka, podpisanie weksla in blanco.

Wobec tego nie zawsze staż ma znaczenie, gdy potrzebna jest pożyczki dla młodych działalności gospodarczych. Pamiętajmy jednak, że nie wszędzie skorzystamy z takich właśnie ofert. Najłatwiej otrzymamy pożyczki bez stażu w firmach pożyczkowych, a także w wybranych bankach.

Pożyczka od pierwszego dnia działalności w Aasa Dla Biznesu

W naszej firmie Aasa Dla Biznesu przygotowaliśmy dla klientów atrakcyjną pożyczkę pozabankową dostępną przez internet – już od pierwszego dnia prowadzonej działalności i bez potrzeby przedstawiania dokumentów rejestracyjnych. To pożyczka ratalna, którą możemy zaciągnąć w kwocie do 10 000 złotych na okres do 24 miesięcy. Dzięki temu pożyczkobiorca może dobrać taką wysokość raty, która będzie dla niego najbardziej dogodna.

Wniosek o naszą pożyczkę dla firm można złożyć już teraz przez internet. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty już teraz!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.