Praca w weekend kosztuje więcej

Praca w weekend kosztuje więcej
Praca w weekend kosztuje więcej

Pracownicy najczęściej realizują swoje obowiązki od poniedziałku do piątku, natomiast weekend pozostaje wtedy wolny. Nie oznacza to jednak, że w sobotę i niedzielę nie można pracować. To możliwe, niemniej jednak pracodawca musi liczyć się wtedy z dodatkowymi kosztami.

Wiele osób pracuje w weekendy. Dotyczy to nie tylko handlu czy usług, ale też wielu innych branż, między innymi produkcji. Weekendowa praca regulowana jest przez przepisy prawa, dlatego wtedy, gdy chcemy zatrudnić pracownika i ma on pracować również w weekendy, warto zapoznać się bliżej z tym, co mówi na ten temat Kodeks pracy.

Dzień wolny albo dodatek

Zasadniczo niedziele oraz święta są dniami wolnymi od pracy. Sobota również może być dniem wolnym, co wynika z przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.

Przepisy wskazują, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę w weekendy albo może on otrzymać dodatkowy dzień wolny w zamian.

Praca w sobotę

Jak już wspomnieliśmy, w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy sobota na ogół pozostaje tym dniem wolnym. Wobec tego pracownik w tym dniu nie pracuje. Mogą jednak zajść sytuacje, gdy konieczne jest świadczenie przez pracownika pracy w sobotę.

Zgodnie z aktualnymi przepisami pracodawca nie musi wypłacać pracownikom dodatkowego wynagrodzenia za pracę w sobotę, czyli dodatku. Rekompensata nie może mieć formy wynagrodzenia pieniężnego, ale nie oznacza to, że pracownik nie otrzymuje wtedy niczego. W takim przypadku pracownik otrzymuje prawo do dodatkowego dnia wolnego, który może być odebrany w inny dzień, na przykład w poniedziałek, środę.

Warto przy tym zaznaczyć, że prawo do dodatkowego dnia wolnego przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, ile dni pracował w sobotę. Nawet jeśli były to tylko 3-4 godziny, wtedy przysługuje mu pełny dzień wolny.

Dodatek z pracę w sobotę jest możliwy do wypłacenia jedynie w określonych przypadkach – gdy pracodawca nie może zapewnić zatrudnionemu dodatkowego dnia wolnego. Wtedy pracownik może otrzymać 50% dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych (ponad normę wymiaru czasu pracy).

Praca w niedzielę i święta

Niedziela i święta są zasadniczo dniami wolnymi od pracy, ale pracownicy mogą wtedy wykonywać także swoje obowiązki. Wówczas, podobnie jak przy pracy w weekendy, pracownikowi przysługuje również odpowiednia rekompensata.

Gdy praca odbywa się w niedzielę albo w święto, wówczas pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 6 dni kalendarzowych przed lub po takiej niedzieli. Gdy nie jest to możliwe, wówczas pracownik otrzymuje jeden dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Jeśli jednak nie jest możliwe skorzystanie z dnia wolnego, wtedy pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia. Wynosi ono 100% dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Praca weekendowa

Warto przy tym zaznaczyć, że pracownicy zatrudnieni w systemie pracy weekendowej, którzy wykonują swoje obowiązki w piątki, soboty, niedziele i święta, nie dostają dodatku za pracę w weekend oraz w święta.