Własna firma i praca na etat

Własna firma i praca na etat

Praca na etacie i jednoczesne prowadzenie firmy? Często takie rozwiązanie pozwala nam na jeszcze wyższe zarobki. Czy jednak rzeczywiście to opłacalne, biorąc pod uwagę koszty podatkowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne?

Nie musimy rozważać, czy lepiej dalej pracować na etacie, czy zrezygnować z niego i założyć firmę. Możemy prowadzić firmę i pracować na etacie jednocześnie. Etatowi pracownicy, którzy założą swoją firmę, mogą zaoszczędzić na składkach ZUS, niemniej jednak czekają na nich dodatkowe koszty.

Zalety prowadzenia własnej firmy i pracy na etat

Jeśli mamy taką możliwość i chcemy zarabiać więcej, w takim przypadku nic nie stoi na przeszkodzie – to bardzo wygodne rozwiązanie, które ma wiele zalet. Prowadzenie własnej firmy i praca na etacie mogą dać nam większy komfort finansowy – wtedy dochody osiągamy z dwóch źródeł, dlatego możemy nawet podwoić swoje zarobki.

Także takie rozwiązanie pozwala na obniżenie ryzyka związanego z działalnością. Nawet jeśli z firmą zdarzą się jakieś problemy, które wpłyną na obniżenie jej zysków, będziemy mogli zarabiać na podstawie umowy.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, możemy również uzyskać dodatkowe zwolnienia w przypadku składek ubezpieczeniowych. Są też ograniczenia. Warto więc zapoznać się bliżej z kwestiami formalnymi związanymi z prowadzeniem działalności i pracą na etat.

Praca na etacie i własna firma – nie zawsze możliwe opodatkowanie podatkiem liniowym

Gdy będziemy chcieli mieć własną firmę, powinniśmy pamiętać o tym, że nie zawsze będziemy mieli możliwości rozliczania się z wykorzystaniem podatku liniowego. Jest to wynikiem zapisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazują one, że osiągnięcie przychodu ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy może spowodować utratę możliwości rozliczania podatkiem liniowym. Oczywiście, jeśli praca odbywa się nie na rzecz tego samego pracodawcy, wtedy rozliczenie z podatkiem liniowym jest możliwe.

Praca na etacie i własna firma – mniejsze koszty składek ZUS

Zaletą prowadzenia firmy i zatrudnienia na etacie jest możliwość uzyskania niższych składek ZUS. Wówczas przedsiębiorca powinien opłacić tylko składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli otrzymuje on na etacie wynagrodzenie równe albo wyższe od minimalnego wynagrodzenia.

Dochodzi wtedy do tak zwanego zbiegu tytułów ubezpieczenia, czyli pracownik będący też przedsiębiorcą nie jest zobowiązany do płatności składek ubezpieczeniowych. Minusem jest tylko konieczność opłacania podwójnej składki ubezpieczenia zdrowotnego. Można jednak odjąć je od podatku dochodowego.

Co z preferencyjnymi stawkami ZUS?

Warto też poruszyć kwestię preferencyjnych stawek podatku ZUS, czyli tak zwanego małego ZUS-u. Wtedy zamiast pełnej stawki można opłacać niższą sumę, co jest bardzo pomocne w początkowym okresie prowadzenia działalności.

Trzeba jednak spełnić określone wymogi, aby skorzystać z preferencyjnych stawek. Przede wszystkim przedsiębiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej w ostatnich 5 latach (licząc od zamknięcia poprzedniej firmy). Nie może on też świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy o charakterze podobnym do tych czynności, które wykonuje na etacie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.