Rozliczanie podatków przez internet

Rozliczanie podatków przez internet

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z różnych form kontaktu z urzędami – także mogą wykorzystać do tego internet. On-line możemy założyć działalność gospodarczą, możemy też ją zawiesić czy zamknąć. Możemy również przekazywać różne dokumenty do urzędów i....

Przedsiębiorcy mogą obecnie korzystać z różnych form kontaktu z urzędami – także mogą wykorzystać do tego internet. On-line możemy założyć działalność gospodarczą, możemy też ją zawiesić czy zamknąć. Możemy również przekazywać różne dokumenty do urzędów i prowadzić rozliczenia. Skupmy się tutaj na rozliczaniu podatków firmowych przez internet. Jak to działa?

Każda osoba prowadząca własną firmę ma obowiązek rozliczać się z podatków. W zależności od wybranej metody rozliczeń, przedsiębiorca odprowadza ustalony podatek albo oblicza go każdorazowo. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym wcale nie muszą firmie zajmować dużo czasu. Wystarczy zrobić to przez internet. Z takiej metody rozliczania PIT korzysta obecnie coraz więcej przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Gdy przedsiębiorca rejestruje się jako podatnik VAT, musi również rozliczać się z niego dodatkowo.

Rozliczanie podatków on-line jest przede wszystkim łatwe i pozwala na oszczędność czasu. Musimy jednak pamiętać o tym, że także i w tym przypadku konieczne jest spełnienie odpowiednich wymogów.

Ministerstwo Finansów umożliwia rozliczenia z Administracją Skarbową w formie elektronicznej z wykorzystaniem:

- konta podatnika na Portalu Podatkowym

- wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego PFR

- formularzy elektronicznych

- aplikacji e-Deklaracje Desktop

- Uniwersalnej Bramki Dokumentów

Oprócz tego przedsiębiorcy mogą korzystać z różnych programów finansowo-księgowych pozwalających na składanie deklaracji podatkowych bezpośrednio z użyciem odpowiednich modułów.

Do wysłania i podpisania deklaracji podatkowej najczęściej wykorzystuje się ePUAP, za pośrednictwem którego można prowadzić także inne formalności biznesowe.

Możliwe metody podpisania deklaracji i innych informacji on-line:

- kwalifikowany podpis elektroniczny – przeznaczony jest do podpisywania dokumentów składanych przez osoby fizyczne i inne podmioty

- „dane autoryzujące” – jest to podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań na podstawie danych autoryzujących – stosowany w przypadku osób fizycznych

- podpis elektroniczny na Portalu Podatkowym – stosowany przy dokumentach składanych z konta podatnika na tym portalu

- profil zaufany ePUAP – dzięki niemu możemy podpisywać takie dokumenty jak wniosek PIT-WZ, oświadczenie PIT-OP, zeznanie PIT-37 i PIT-38

Przelew pieniędzy do Urzędu Skarbowego

Oprócz przekazania deklaracji oraz innych pism w formie elektronicznej przedsiębiorca może również przekazać pieniądze on-line. W tym celu wystarczy wykonać przelew ze swojego konta bankowego. Wiele kont ma specjalną zakładkę do zlecenia przelewu do Urzędu Skarbowego. Przelewy te różnią się pod zwykłych polami do wypełnienia w formularzu, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę przy ich przygotowywaniu na prawidłowość danych.

Wobec tego dzisiaj przedsiębiorcy mogą bez trudności rozliczać swoje sprawy podatkowe z Urzędem Skarbowym przez internet. Składanie deklaracji podatkowych oraz płacenie podatków możliwe jest bez wychodzenia z biura albo z domu – szybko, wygodnie i bezpiecznie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.