Samochód w firmie. Co warto wiedzieć?

Samochód w firmie. Co warto wiedzieć?

W wielu firmach samochód jest tym głównym narzędziem pracy. Dzięki niemu przedsiębiorca może dojeżdżać do biura, do klientów, załatwiać różne sprawy. Posiadanie firmowego auta lub korzystanie z auta prywatnego także do celów firmowych ma określone konsekwe...

W wielu firmach samochód jest tym głównym narzędziem pracy. Dzięki niemu przedsiębiorca może dojeżdżać do biura, do klientów, załatwiać różne sprawy. Posiadanie firmowego auta lub korzystanie z auta prywatnego także do celów firmowych ma określone konsekwencje. O czym musimy wtedy pamiętać?

Jeśli również chcesz korzystać z samochodu w swojej firmie, musisz pamiętać o tym, że związane są z tym określone wymogi i warunki, a także ograniczenia. Poniżej prezentujemy ogólne informacje związane z korzystaniem z samochodu w firmie. Warto je poznać przed rozpoczęciem jazdy na rachunek firmy!

1. Zaliczenie do kosztów wydatków na auto

Przedsiębiorca ma możliwość dokonania rozliczenia wydatków na auto przy prowadzonej działalności gospodarczej, jeśli potrzebuje go do realizowania swoich obowiązków.

Gdy pojazd wykorzystywany jest w przedsiębiorstwie, w koszty możemy wrzucać między innymi wydatki na paliwo, opłaty parkingowe, usługi serwisowe, kupno części zamiennych. Jeśli samochód został kupiony na kredyt, wtedy można również zapisać do kosztów odsetki. Korzystne rozliczenia dostępne są też w przypadku leasingu.

2. Rozliczanie wydatków za przejazd autem

Mowa tutaj o tak zwanej kilometrówce oraz o wprowadzeniu auta do majątku firmy. Musimy przy tym pamiętać, że rozliczenia za przejazdy samochodem są związane z tym, jak auto będziemy traktowali – jako tylko firmowe czy też również jako prywatne.

Kilometrówka polega na rozliczaniu wydatków na auto prywatne albo użyczone, które nie jest wpisane do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa. Wtedy musimy zapisywać liczbę przebytych kilometrów. Warto jednak pamiętać o tym, że kilometrówka nie jest tak korzystna – ogranicza możliwość rozliczeń wydatków związanych z autem.

Druga opcja to wprowadzenie pojazdu do majątku firmy. Wtedy możemy ujmować w kosztach wszystkie jego wydatki, bez żadnych limitów. W tym przypadku nie musimy też prowadzić ewidencji przebiegu.

3. Określenie wartości początkowej samochodu

Gdy przedsiębiorca chce wprowadzić auto do majątku firmy, musi także ustalić jego wartość początkową – ma to wpływa na koszty amortyzacji, a dokładnie odpisy amortyzacyjne.

4. Odliczenia VAT

Przedsiębiorca może odliczać VAT za samochód w wysokości 50% albo 100%. Wysokość rozliczenia zależna jest od tego, jak używane jest auto, o czym już wcześniej pisaliśmy.

Możemy odliczać 50% wtedy, gdy auto używane jest w trybie mieszanym, czyli zarówno w firmie, jak i do celów prywatnych. Z kolei 100% odliczenie VAT możliwe jest wtedy, gdy auto używane jest jedynie do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym przypadku przedsiębiorca musi prowadzić również ewidencję przebiegu pojazdu wyłącznie do celów VAT.

Podsumowując, przedsiębiorca chcący korzystać z samochodu w swojej firmie, ma możliwość rozliczania go w korzystny dla swojego biznesu sposób. Musimy jednak pamiętać o tym, że związane jest to z dodatkowymi obowiązkami – możemy realizować je samodzielnie albo możemy skorzystać z usług zewnętrznych firm, które zajmują się ich świadczeniem na rzecz przedsiębiorców.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.