Kredyt firmowy a pożyczka firmowa – czym się różnią?

Kredyt firmowy a pożyczka firmowa – czym się różnią?

Terminy takie jak „kredyt” oraz „pożyczka” często stosowane są zamiennie. Warto jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z dwoma innymi produktami, które mają też inne zastosowanie. Czym jest dokładnie kredyt firmowy, a czym pożyc...

Terminy takie jak „kredyt” oraz „pożyczka” często stosowane są zamiennie. Warto jednak pamiętać o tym, że w rzeczywistości mamy tutaj do czynienia z dwoma innymi produktami, które mają też inne zastosowanie. Czym jest dokładnie kredyt firmowy, a czym pożyczka firmowa?

Pożyczanie pieniędzy na firmę nie jest niczym złym i wcale nie musi świadczyć o tym, że jest ona w złej kondycji finansowej. Wprost przeciwnie – wiele firm zaciąga pożyczki i kredyty pozwalające im na jeszcze większy rozwój, które w konsekwencji niosą ze sobą jeszcze więcej zysków. Oczywiście, w tym przypadku najważniejsze jest wybranie takiej oferty, która będzie najbardziej korzystna. Czy w takim przypadku zaciągamy jednak pożyczkę czy kredyt? Wszystko zależy od wybranego przez nas produkty bankowego albo pozabankowego.

Czym jest kredyt firmowy?

Kredytami określamy takie produkty, które mogą być oferowane tylko przez banki. Prawo do udzielania kredytów banki uzyskały na podstawie Prawa bankowego, gdzie możemy również dowiedzieć się więcej o tego rodzaju ofertach i związanymi z nimi warunkami.

W przypadku kredytu mówimy przede wszystkim o produkcie celowym, który może być wydany tylko na określony cel. W związku z tym spotykamy się z kredytami inwestycyjnymi dla firm, kredytami samochodowymi. Wtedy pieniądze nie mogą być alokowane na dowolny cel, ale na ten konkretny – właśnie dlatego często mowa o kredytach celowych.

Warto również wskazać, że kredyt zawsze musi być potwierdzony pisemną umową. W umowie kredytowej muszą znaleźć się dokładne informacje o terminie zwrotu pożyczki oraz o jej kosztach. Za kredyt także obowiązkowo płacimy – pobierane są opłaty w postaci odsetek oraz prowizji wskazanych w umowie.

Czym jest pożyczka firmowa?

Pożyczki firmowe mogą być udzielone zarówno przez bank, jak i przez firmy pożyczkowe działające pozabankowo. Warto więc tutaj zaznaczyć, że kredytu nie możemy otrzymać teoretycznie w firmie pozabankowej – możemy spotkać się z takimi określeniami, ale musimy pamiętać, że nie mamy wtedy do czynienia z kredytem w myśl Prawa bankowego. Pożyczki regulowane są przez zapisy Kodeksu cywilnego.

Pożyczka może być przeznaczona na dowolny cel – otrzymujemy pieniądze i możemy przeznaczyć je między innymi na rozpoczęcie działalności, zatowarowanie sklepu, opłacenie wynajmu biura, rachunków, składek ubezpieczeniowych. Nie mamy do czynienia z produktem celowym, jak w przypadku kredytów. Pożyczka może mieć zarówno firmę chwilówki, jak również może być to pożyczka ratalna, czyli do spłaty w ratach.

Umowa pożyczkowa także powinna być spisana w formie papierowej, ale dopuszcza się brak takiej formy w przypadku kwot poniżej 500 złotych. Także w przypadku pożyczek jest większa dowolność co do kosztów, niemniej oprocentowanie nie powinno przewyższać tego określanego w przepisach (zastosowanie ma tutaj tak zwana ustawa antylichwiarska).

Podsumowując, pożyczka firmowa i kredyt firmowy to teoretycznie dwa różne produkty. Często jednak możemy spotkać się z zamiennym stosowaniem tych terminów. Nie wpływa to jednak zasadniczo na nasz obowiązek spłaty – zarówno pożyczkę, jak i kredyt powinniśmy spłacić w terminie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.