Smartfony dla pracowników. Czy pracodawca może je kontrolować?

Smartfony dla pracowników. Czy pracodawca może je kontrolować?

Aktualnie coraz więcej pracodawców przekazuje swoim pracownikom telefony służbowe, a także innego rodzaju wyposażenie, na przykład tablety, laptopy. Jednak często zdarza się, że pracownicy nie korzystają z nich zgodnie z przeznaczeniem, na przykład zamiast pracy grają w gry, wykonują prywatne połączenia. Co więcej, nieodpowiednie obchodzenie się z telefonem może doprowadzić do wycieku ważnych danych firmowych. Czy w takiej sytuacji pracodawca może kontrolować telefon przekazany pracownikowi?

 

Pracodawcy posiadają generalnie szeroki zakres uprawnień, który pozwala im na kontrolowanie pracownika – także bez jego zgody. Dużo kontrowersji wywołuje jednak kontrola telefonów czy tabletów. Jest to możliwe wtedy, gdy pracodawca przekazuje swoim pracownikom telefony służbowe. Nie ma on jednak prawa do przeszukiwania telefonu prywatnego pracownika.

Jak powinna odbywać się kontrola telefonu pracownika?

Zgodnie z przepisami pracodawca może kontrolować telefony służbowe poprzez przeglądanie ich zawartości, a także poprzez glokalizację na podstawie systemu GPS. Dzięki temu może on sprawdzać, gdzie aktualnie przebywa jego podwładny w godzinach pracy. To szczególnie pomocne wtedy, gdy pracuje on poza miejscem pracy.

Warto jednocześnie wskazać, że glokalizacja nie jest dozwolona poza godzinami pracy pracownika, ponieważ narusza wtedy prywatność pracownika. Oczywiście, pojawia się tutaj problem, ponieważ systemy GPS działają całą dobę, ale pracownik może też je wyłączyć, gdy ma taką możliwość na swoim telefonie.

Oprogramowanie MDM – Mobile Device Management

Oprócz ręcznego sprawdzenia telefonu pracodawcy mogą również skorzystać ze specjalnych programów komputerowych przeznaczonych do wsparcia kontroli. Oprogramowanie tego właśnie rodzaju określane jest jako Mobile Device Management, czyli w skrócie MDM.

Mobile Device Management to oprogramowanie przeznaczone do zdalnego zarządzania urządzeniami mobilnymi, w tym smartfonami, tabletami oraz laptopami łączącymi się z internetem mobilnie.

Korzyści związane z zastosowaniem oprogramowania MDM:

  • pracownicy będą używali jedynie z aplikacji firmowych
  • wszystkie dane są odpowiednio zabezpieczone przed utratą, wykradzeniem, wirusami i innymi złośliwym oprogramowaniem
  • zdalna konfiguracja urządzeń
  • możliwość zablokowania czy wyczyszczenia pamięci urządzenia, jeżeli zostanie ono utracone
  • predefiniowanie profilów grup pracowniczych i udostępnianie konkretnych aplikacji
  • stworzenie sklepu z aplikacjami dedykowanymi dla pracowników i ich grup
  • sprawdzanie lokalizacji urządzenia i pracownika,

Podsumowując, pracodawca ma możliwość kontrolowania urządzeń przekazanych pracownikowi, w tym smartfonów, tabletów czy komputerów. Może również zrobić to z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego, które pozwala na zdalną kontrolę.

Wówczas pracodawca może jednocześnie chronić swoje interesy – może wyciągać konsekwencje wobec pracowników, którzy nie korzystają z telefonów zgodnie z zaleceniami, a także może chronić ważne dane firmowe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.