Ile pieniędzy potrzebujemy na założenie firmy?

Ile pieniędzy potrzebujemy na założenie firmy?

Założenie własnej firmy wcale nie musi być związane z wysokimi kosztami. Oczywiście, mówimy tutaj o kosztach związanych z samymi formalnościami dotyczącymi rejestracji firmy. To, jak dużo pieniędzy będziemy potrzebowali na rozwój naszej działalności, to już całkowicie inna sprawa.

 

Na początku, zanim jeszcze założymy działalność, powinniśmy podjąć kilka kluczowych decyzji. Możemy zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, by chcemy prowadzić ją we własnym zakresie czy zatrudniać także pracowników. Także możemy zdecydować się na założenie spółki cywilnej z inną osobą albo innej spółki. Warto też wskazać, że możliwa jest zmiana formy działalności podczas jej prowadzenia.

Skupmy się jednak na jednoosobowej działalności gospodarczej. Z jakimi kosztami musimy się wówczas liczyć?

Rejestracja firmy

Zarejestrowanie firmy wcale nie jest takie skomplikowane, jak może się wydawać. Aktualnie możemy wykonać rejestrację firmy on-line, gdy posiadamy Profil Zaufany lub podpis elektroniczny, możemy też udać się na urzędu gminy samodzielnie z wypisanym już wnioskiem CEIDG-1 o rejestrację albo przygotować go na miejscu.

Za zarejestrowanie firmy nie zapłacimy niczego, jest to bezpłatna usługa. Z kolei wtedy, gdy chcielibyśmy założyć spółkę handlową, musielibyśmy już zapłacić.

Zgłoszenie jako podatnik VAT

Przedsiębiorcy mogą zdecydować się na zostanie płatnikami VAT – w niektórych przypadkach jest to też konieczne. Wówczas trzeba złożyć odpowiedni formularz VAT-R do naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

Od 2015 roku rejestracja jako płatnik VAT jest bezpłatna. Nie musimy również uzyskać potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego, ale wtedy, gdy będziemy chcieli otrzymać takie potwierdzenie, powinniśmy wnieść opłatę skarbową wynoszącą 170 złotych.

Zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS

Oprócz wypełnienia formularza CEIDG-1 nowy przedsiębiorca powinien również przygotować się na wizytę w ZUS. Formularz służy do rejestracji firmy jako płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale nie dokonuje się wtedy rejestracji ubezpieczonego.

Musimy wtedy wypełnić wniosek ZUS ZUA, gdy chcemy płacić składki ZUS i zdrowotne, albo ZUS ZZA, gdy chcemy opłacać tylko składki zdrowotne, na przykład wtedy, gdy składki ZUS płacimy przy równoczesnej pracy na etacie.

Odpowiedni wniosek powinniśmy dostarczyć do urzędu w terminie do 7 dni od momentu rejestracji działalności. Zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS jest bezpłatne.

Dodatkowe koszty związane z założeniem działalności:

  • działalność reglamentowana – gdy musimy uzyskać koncesje, licencje, wpis do rejestru działalności regulowanej, ponosimy dodatkowe koszty zależne od rodzaju działalności
  • dodatkowe pozwolenia i zaświadczenia – przykładowo o niekaralności i inne to koszt od około 30 do 50 złotych, dokładne informacje znajdziemy na stronie e-harmonogram.pl
  • pieczątka firmowa – koszt około 20-30 złotych zależnie od jej rodzaju
  • konto bankowe dla firmy – warto także założyć konto firmowe, to wydatek od 0 do nawet 200 złotych miesięcznie zależnie od wybranej oferty

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.