Spadek zysków – czy to dobry moment na pożyczkę dla firmy?

Spadek zysków – czy to dobry moment na pożyczkę dla firmy?

W firmie może dojść do spadku zysków z wielu powodów – nieodpowiednich decyzji, braku koniunktury, trudności z kontrahentami. Czy w takim momencie warto wziąć pożyczkę, aby poprawić sytuację finansową przedsiębiorstwa?

Przedsiębiorstwa nastawione są na zysk. Gdy dochodzi do problemów z utrzymaniem płynności finansowej, najczęściej pojawia się pytanie, czy to dobry czas na wzięcie pożyczki. Dzięki niej firma może uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe, ale z drugiej strony może również narazić się na niebezpieczeństwo, gdy nie będzie w stanie regulować terminowo rat.

Podjęcie decyzji o wzięciu pożyczki firmowej zawsze powinno być poprzedzone dokładnymi analizami. Nawet jeśli prowadzimy małą firmę, powinniśmy przeanalizować czy skorzystanie z takiej formy finansowania zewnętrznego jak pożyczka ratalna będzie dla nas opłacalnym rozwiązaniem.

Pożycza jako dźwignia finansowa

Często możemy spotkać się z przekonaniem, że firmy powinny jak najbardziej wystrzegać się zaciągania pożyczek, ponieważ potem trzeba oddawać je włącznie z innymi kosztami. Jednak w rzeczywistości pożyczka firmowa może okazać się w tej sytuacji bardzo pomocna.

Poprzez zastosowanie pożyczki jesteśmy w stanie osiągnąć tak zwany efekt dźwigni finansowej. Wówczas nasza firma ma lepsze szanse niż ta, która opiera się tylko na swoim finansowaniu wewnętrznym, na przykład osiąganym zysku. Oczywiście, musimy pamiętać o tym, że pieniądze muszą być odpowiednio alokowane – w przeciwnym przypadku pożyczka nie przyniesie nam tego efektu, jakiego oczekujemy, czyli poprawy kondycji firmy.

Sprawdź rentowność

Zaciąganie pożyczki firmowej nie będzie opłacało się wtedy, gdy okaże się, że pieniądze będą przeznaczone na niekorzystny cel, który tak naprawdę nie poprawi sytuacji biznesu. Wobec tego powinniśmy pamiętać o tym, że finansowanie firmy z wykorzystaniem pożyczek będzie dobrym rozwiązaniem jedynie w sytuacji, gdy rentowność naszej działalności będzie przewyższała koszty pożyczki. Wtedy kapitał będzie można od razu wykorzystać na poprawę sytuacji firmy.

Naturalnie, przy określaniu rentowności powinniśmy przeanalizować, czy pożyczone pieniądze będą w stanie zapewnić naszej firmie skuteczne wsparcie. Powinniśmy przeprowadzić obliczenia, jak wykorzystać pożyczone środki. W nowym budżecie firmy powinniśmy mogli także uwzględnić ratę za pożyczkę, aby nie okazało się, że jej spłata będzie problemem.

Jak wybrać dobrą pożyczkę dla firmy w kłopotach finansowych?

Wiele banków i pozabankowych firm pożyczkowych oferuje swoim klientom pożyczki pomocne w okresie niższych zysków. Są to przede wszystkim pożyczki gotówkowe, ale możemy również zdecydować się na pożyczki hipoteczne, czyli pod zastaw nieruchomości.

Gdy chcemy, aby opłaty związane z pożyczką nie były zbyt wysokie, powinniśmy wybrać mniejszą ratę, czyli wydłużyć okres kredytowania. Dzięki temu comiesięczne koszty nie będą przytłaczające w okresie, gdy firma dopiero nabiera szybkości w generowaniu zysków i nie powinna obciążać się jeszcze tak wysokimi kosztami.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.