Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka

Wynajem samochodu osobowego a kilometrówka

Wynajmowanie samochodów staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem szczególnie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie przy wynajmowaniu samochodów trzeba brać pod uwagę wiele elementów wpływających na opłacalność wynajmu. Do takich elementów wynajmowania samochodów zaliczyć można kilometrówkę, która ma znaczenie dla firm.

 

Gdy wynajmuje się samochody osobowe w firmach niezbędne jest branie pod uwagę w zakresie eksploatowania takich samochodów kilometrówkę. Wynika z to z faktu, że ewidencja przebiegu samochodu może być przez przedsiębiorców zaliczana do kosztów podatkowych.

Do takich kosztów mogą być wliczane wydatki, które są związane z użytkowaniem pojazdu. Natomiast w tym względzie występuje ograniczenie w postaci gdzie takie wydatki mogą być wliczane do kosztów podatkowych do wysokości wartości, która wynika z mnożenia liczby kilometrów przebiegu pojazdu, który jest przebiegiem na potrzeby działalności gospodarczej przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

 

Rozliczanie kilometrówek

Gdy rozlicza się kilometrówki wówczas można brać pod uwagę wydatki związane z bieżącą eksploatowaniem. Dotyczy to między innymi takich wydatków jak te związane z paliwem, drobnymi naprawami. Rozliczanie kilometrówek można wykonać samodzielnie, ale obecnie zdecydowanie wygodniejsze jest korzystanie ze specjalnych programów, które pozwalają na wygodniejsze zrealizowanie rozliczeń. Korzystanie z takich rozliczeń pozwala na zmniejszenie kosztów związanych z użytkowaniem samochodów wynajmowanych przez firmy. Ma to znaczenie z punktu widzenia korzyści, które przynosi korzystanie samochodów, które są trwałymi środkami w firmach.

Warto jest decydować się na wyliczenie możliwości odliczania wydatków przy wynajmowaniu samochodów, gdyż pozwala na ocenę czy wynajmowanie samochodu będzie opłacalne a także jak bardzo wynajmowanie samochodów może być opłacalne. Szacowanie wszelkiego rodzaju kosztów ponoszonych przez firmy ma duże znaczenie z punktu widzenia szukania optymalizowania kosztów ponoszonych przez firmy w określonym czasie.

Brak kontrolowania kosztów prowadzić może do nadmiernych wydatków, które mogą negatywnie wpływać na opłacalność prowadzenia działalności. Z tego powodu w większości firma szuka się sposobu na odliczenia wszelkiego rodzaju wydatków firmowych między innymi od kosztów podatkowych. Odpowiednie niskie koszty prowadzenia działalności pozwalają na zwiększenie dochodów w firmach, co znów bezpośrednio przekłada się w firmach na możliwość generowania znacznie większych zysków z prowadzonej działalności.  

 

Czynsz przy najmie samochodów

W ramach wynajmowania samochodów osobowych na potrzeby użytkowania ich w ramach działalności gospodarczej można również brać pod uwagę wliczanie do kosztów wynajmu faktury za wynajem. Wskazuje to na możliwość rozliczania kosztów generowanych przez wynajem samochodu bezpośrednio w ramach kosztów podatkowych. Wskazuje to na możliwość stosowania takiego rozliczenia kosztów wynajmowania w całości bez konieczności brania pod uwagę kilometrówki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.