Jak zwiększyć szansę na otrzymanie pożyczki firmowej?

Jak zwiększyć szansę na otrzymanie pożyczki firmowej?

Gdy chce się pozyskać pożyczkę firmową można poprzez odpowiednie działania uzyskać znacznie większe szanse na pozyskanie produktów finansowych zarówno w firmach pożyczkowych a także w bankach. Bardzo ważne przy staraniu się o różne produkty finansowe jest między innymi posiadanie spłaconych zobowiązań wobec skarbu państwa. Wynika to z faktu, że tego rodzaju zobowiązania są zawsze windykowane w pierwszej kolejności w przypadku gdy ściągane są wierzytelności.

 

Im lepsza jest sytuacja finansowa firmy tym znacznie łatwiej jest pozyskać środki finansowe na rynku kredytowym czy pożyczkowym. Niezbędne jest zatem realizowanie takich działań, które pozwalają na poprawienie sytuacji finansowej firmy. Przy posiadaniu różnego rodzaju drobnych zobowiązań finansowych warto jest pozbyć się ich poprzez ich spłacenie. Dotyczyć to może choćby odnawialnych linii kredytowych czy zadłużenia na kartach kredytowych firmy.

Im mniejsze są zobowiązania firmy na rynku tym znacznie łatwiej jest uzyskać nowe zobowiązania finansowe. Wynika to między innymi z tego, że mniejsze zobowiązania są znacznie łatwiejsze do spłacenia dla firmy. Jednocześnie korzystna sytuacja finansowa przekładająca się na zdolność kredytową jest szczególnie ważna przy staraniu się na wyższe sumy pożyczane na rynku finansowym.

 

Poprawianie zdolności kredytowej

W firmach, które starają się o pożyczki czy kredyty ważna jest również zdolność kredytowa. Odpowiednia zdolność kredytowa ma znaczenie szczególnie w przypadku starania się o wyższe sumy pieniędzy na inwestycje.

Wówczas niezbędne jest by firma posiadała możliwość choćby zapewnienia zabezpieczeń kredytów czy pożyczek. Ułatwia to znacznie zmniejszenia ryzyka związanego z pożyczaniem środków finansowych.

Im mniejsze jest ryzyka dla firm pożyczkowych czy banków, tym znacznie chętniej będą one pożyczać pieniądze. Jednocześnie w przypadku nowych firm ważne jest również kreowanie pozytywnej sytuacji finansowej, co pozwala na uzyskanie pożyczek czy kredytów w momencie gdy firma posiada odpowiednio długi czas działania na rynku.

 

Szukanie pożyczek przy mniejszych formalnościach

Nawet w przypadku gorszej sytuacji finansowej firma ma możliwość pozyskania pożyczek. Oczywiście niezbędne jest wówczas szukanie ofert takich firm finansowych, które mają nieco mniejsze wymagania w zakresie udzielania pożyczek. Można decydować się między innymi na oferty firm, które specjalizują się w obsługiwani firm, które mają różne problemy finansowe. Innym problem pojawia się w przypadku nowych firm na rynku.

Mają one również trudności szczególnie w zakresie starania się o kredyty. Jednocześnie wiele firm decyduje się na takie pożyczki, które dostępne są specjalnie dla nowych firm.

Obecnie znalezienie pożyczek na specjalnych warunkach bywa nieco łatwiejsze gdyż można wiele ofert sprawdzić, porównać a także znaleźć za pośrednictwem stron internetowych. Pozwala to na wstępne wybranie takich ofert, które pozwalają na zapewnienie możliwości ich pozyskania nawet w przypadku specyficznej sytuacji firmy, która o pożyczkę się stara.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.