Czy pozabankowe pożyczki firmowe są bezpieczne?

Czy pozabankowe pożyczki firmowe są bezpieczne?

Nie zawsze firma może pożyczyć pieniądze w banku. Wówczas pozostaje decydowanie się na pożyczki w firmach finansowych działających poza systemem bankowym. Wybranie odpowiednich produktów pożyczkowych pozwala na uzyskanie pieniędzy w bezpieczny sposób.

Pożyczki finansowe stają się coraz bardziej popularne co wynika z trudności w uzyskaniu kredytów bankowych przez wielu klientów. Wiele firm nie ma możliwości pożyczenia dodatkowych pieniędzy w ciągu pół do roku od czasu założenia firmy. Banki bardzo niechętnie udzielają pożyczek firmom, które nie działają na rynku co najmniej rok czasu. Wynika to z dużego ryzyka upadku firmy w ciągu roku od jej założenia co jest potwierdzone wieloma statystykami. Jednak rosnąca liczba ofert pożyczek na rynku finansowym tworzy alternatywę dla firm chcących pożyczyć szczególnie mniejsze sumy pieniędzy.

Rzetelna firma

Gdy chce się mieć pewność, że wybiera się bezpieczną pożyczkę w firmach finansowych bardzo ważne jest decydowanie się na takie firmy, które mają dobre opinie na rynku. W takich firmach można mieć przekonanie, że umowy nie będą niekorzystne a firma będzie uczciwa. Wiele informacji o firmach pożyczkowych można obecnie znaleźć w Internecie. Dotyczy to między innymi opinii innych klientów co jest jednym z lepszych sposobów oceny rzetelności danej firmy. Wiele firm finansowych oceniana jest również na stronach internetowych porównujących pożyczki, gdzie klienci przedstawiają opinie o poszczególnych rodzajach produktów pożyczkowych.

Warunki pożyczki i umowa

Bardzo ważne jest decydowanie się na pożyczki na korzystnych warunkach. Dotyczy to przede wszystkim wysokości kosztów pożyczkowych. Koszty pożyczki to nie tylko oprocentowanie, ale również wszystkie koszty dodatkowe. Uzyskanie pożyczki na korzystnych warunkach finansowych pozwala na ułatwienie spłacenia pożyczki. Jednocześnie ważne jest unikanie pożyczek, które mają bardzo wysokie koszty. Takie produkty finansowe są bardzo trudne do spłacenia. Bardzo ważne jest również zapoznanie się z wszystkimi szczegółami zawartymi w umowie. Dokładnie przeczytanie umowy pozwala na uniknięcie podpisywania umów mających różne, niekorzystne warunki.

Zabezpieczenie pożyczek

W wielu firmach finansowych pożyczenie większych sum pieniędzy wymaga zabezpieczenia. Wówczas istotne jest by umowy o zastawie, hipotece były oparte na odpowiednich warunkach. Pozwala to mieć pewność, że firma pożyczkowa nie stosuje żadnych niekorzystnych zapisów. Takie zapisy mogą prowadzić do bardzo niekorzystne rozporządzenia mienia firmowego. Jeśli chce się mieć pewność, że umowa nie zawiera bardzo niekorzystnych warunków dobrze jest skorzystać z porad ze strony prawników.

Czas spłaty pożyczki

W umowach pożyczkowych zawsze warto jest ustalić optymalny czas spłacania pożyczki. Ustalenie odpowiedniego czasu spłacania pożyczki pozwala na uniknięcie sytuacji, w której raty będą za wysokie a spłata ich będzie bardzo trudna lub niemożliwa. Nie bez znaczenia jest również decydowanie się na sumy pożyczanych pieniędzy, które są realne do spłacenia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.