Pożyczka na firmę bez zaświadczeń

Pożyczka na firmę bez zaświadczeń

Pożyczka firmowa nie musi być związana z konieczności spełnienia wielu warunków. Możemy otrzymać ją również bez skomplikowanych formalności i dostarczania szeregu zaświadczeń. Gdzie możemy otrzymać taką pożyczkę na firmę i ile pieniędzy będziemy mogli wted...

Pożyczka firmowa nie musi być związana z konieczności spełnienia wielu warunków. Możemy otrzymać ją również bez skomplikowanych formalności i dostarczania szeregu zaświadczeń. Gdzie możemy otrzymać taką pożyczkę na firmę i ile pieniędzy będziemy mogli wtedy pożyczyć?

Pieniądze tylko na dowód i dodatkowo bez wychodzenia z biura? Jeszcze kilka lat temu taka oferta nie była dostępna. Dzisiaj jednak możemy skorzystać z niej w coraz większej liczbie banków i firm pożyczkowych działających pozabankowo. To korzystny wybór dla pożyczkobiorców, ponieważ pozwala im na uzyskanie pieniędzy wtedy, gdy są potrzebne od zaraz – szybko, wygodnie, łatwo.

Jaka firma może otrzymać pożyczkę bez zaświadczeń?

Jednak sam fakt, że pożyczka firmowa dostępna jest bez zaświadczeń, wcale nie oznacza, że otrzyma ją każdy przedsiębiorca. Konieczne jest również spełnienie innych wymogów, więc sam fakt, że firma złoży wniosek, nie oznacza, że zostanie on automatycznie rozpatrzony pozytywnie.

Banki i firmy pożyczkowe stosują specjalne procedury pozwalające na określenie, czy mają do czynienia z klientem godnym zaufania. Nie muszą przy tym wcale prosić o zaświadczenia.

Nie dla nierzetelnych dłużników

Przede wszystkim pożyczka na firmę bez zaświadczeń dostępna będzie dla tych przedsiębiorców, którzy nie są dłużnikami i nie spłacili swoich zobowiązań w terminie.

Gdy mieliśmy w przeszłości problemy ze spłatą pożyczek i nie regulowaliśmy rat albo w ogóle zaniechaliśmy spłaty, informacje na ten temat są przekazywane do odpowiednich baz. Znajdują się one przede wszystkim w bazie Biura Informacji Kredytowej, czyli BIK. W bazach pożyczkodawca może sprawdzić nie tylko historię kredytowania klienta, ale też posiadane przez niego kredyty i pożyczki wraz z ich wysokością. To pozwala na określenie w przybliżeniu, jaką kwotę będzie można mu pożyczyć.

Także sprawdza się inne bazy, w tym Biura Informacji Gospodarczej, czyli w skrócie BIG. Najbardziej popularne z nich to KRD, czyli Krajowy Rejestr Długów, ERIF oraz InfoMonitor. W tych bazach zapisywane są długi nie tylko wynikające z pożyczek i kredytów, ale też inne, na przykład za brak spłaty faktur, brak zapłaty za mandaty, alimenty.

Ile pieniędzy możemy otrzymać?

W przypadku pożyczek firmowych udzielanych bez zaświadczeń kwoty nie są bardzo wysokie. Pamiętajmy o tym, że są to pożyczki charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem, ponieważ bank czy firma pożyczkowa nie wiedzą tak naprawdę, jak jest zdolność kredytowa klienta.

W przypadku firm pożyczkowych pożyczka na firmę bez zaświadczeń możliwa jest w kwocie do około 10 000 złotych. Możemy wziąć ją jako pożyczka ratalna, wobec tego nie musimy spłacać tak dużej sumy w krótkim czasie. Dług można rozłożyć na kilka lat, dlatego raty są wtedy łatwe do uregulowania bez ryzyka zmniejszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Podsumowując, jeśli potrzebujemy szybkiej pożyczki firmowej na dowolny cel, możemy również skorzystać z pożyczek dostępnych bez zaświadczeń. Możemy mieć je na koncie nawet w ciągu jednego dnia!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.