Czy prawnik jest potrzebny każdej firmie?

Czy prawnik jest potrzebny każdej firmie?

Przepisy prawne mają duży wpływ na prowadzenie firmy. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że obecnie prawo wpływa na jego wszystkie czynności – jego respektowanie jest podstawą działalności. Czy w związku z tym każda firma potrzebuje własnego pra...

Przepisy prawne mają duży wpływ na prowadzenie firmy. Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać o tym, że obecnie prawo wpływa na jego wszystkie czynności – jego respektowanie jest podstawą działalności. Czy w związku z tym każda firma potrzebuje własnego prawnika?

Na co dzień najczęściej nie potrzebujemy pomocy prawnika, ponieważ wiemy, jakich przepisów powinniśmy przestrzegać. Sprawa jednak komplikuje się wtedy, gdy chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej – nagle, w zależności od branży, przedsiębiorca musi spełnić szereg nowych wymogów. W związku z tym przedsiębiorca coraz częściej poszukuje pomocy prawnej w tych przypadkach, w których nie wie, jak zinterpretować przepisy.

Pomoc prawna dla biznesu

W ramach pomocy prawnej przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na różne sposoby. Dotyczy ono w szczególności poradnictwa prawnego, na przykład w zakresie prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa budowalnego, prawa autorskiego, aby wspomnieć o kilku dziedzinach. Prawnik – radca prawny albo adwokat będzie mógł doradzić, co prawo mówi na konkretny temat.

Także pomoc prawna może obejmować przygotowywanie różnych pism, na przykład pism procesowych, opinii prawnych czy wniosków. Oczywiście, prawnicy występują również w imieniu swoich klientów w rozprawach sądowych. Przedsiębiorca może liczyć również na pomoc w razie kontroli z różnych urzędów i instytucji.

Zatem pomoc prawna dla biznesu może obejmować szereg potrzebnych przedsiębiorcy usług niezależnie od tego, w jakiej branży prowadzi on swoją działalność.

Gdzie można skorzystać z pomocy prawnej?

Wiele dużych firm zatrudnia własnych prawników – to korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę koszty usług prawniczych. Jednak na takie posunięcie nie może pozwolić sobie każda firma, zwłaszcza ta, dla której byłoby to zdecydowanie zbyt duże obciążenie finansowe. Jak można otrzymać wtedy pomoc prawną?

Zasadniczo istnieje kilka rozwiązań – to korzystanie z usług prawnych oferowanych przez kancelarie adwokackie i radców prawnych, a także usługi oferowane przez inne firmy, na przykład przez biura księgowe czy wirtualne biura, które w swojej ofercie posiadają także pomoc prawną dla przedsiębiorców. W tym przypadku jednak pomoc dotyczy głównie poradnictwa prawnego i szykowania pism – gdy potrzebujemy reprezentanta w sądzie, musimy najczęściej udać się do innej kancelarii.

Kancelarie prawne świadczą usługi prawne dla biznesu na dwa sposoby – pierwszy z nich to korzystanie z pomocy prawnej wtedy, gdy zachodzi taka konieczność, drugi to wybranie stałej obsługi prawnej. Ta druga usługa polega na podpisaniu umowy przez przedsiębiorcę i kancelarię prawniczą. W ramach tej właśnie umowy prawnicy świadczą usługi dla firmy we wskazanym w niej zakresie – wchodzą one wówczas kosztowo w skład abonamentu płaconego przez przedsiębiorstwo.

Podsumowując, pomoc prawnika jest bardzo ważna wtedy, gdy przedsiębiorca prowadzi własną działalność gospodarczą. Aktualnie istnieje kilka różnych sposobów na to, aby usługi te były świadczone – przedsiębiorstwo może więc skorzystać z nich w taki sposób, który będzie najbardziej korzystny pod kątem zakresu obsługi oraz kosztów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.