Firmowa chwilówka tylko na dowód – czy to możliwe?

Firmowa chwilówka tylko na dowód – czy to możliwe?

Firmy mogą korzystać z szeregu różnych ofert pożyczkowych przeznaczonych szczególnie dla nich. To nie tylko propozycje banków, ale też firm pozabankowych, które oferują pożyczki w formie chwilówek oraz pożyczki ratalne

Firmy mogą korzystać z szeregu różnych ofert pożyczkowych przeznaczonych szczególnie dla nich. To nie tylko propozycje banków, ale też firm pozabankowych, które oferują pożyczki w formie chwilówek oraz pożyczki ratalne. Dzisiaj dużym zainteresowaniem cieszą się w szczególności chwilówki – czy jako przedsiębiorca możemy otrzymać wtedy pieniądze na dowód?

Pożyczki na dowód kojarzymy przede wszystkim z chwilówkami przeznaczonymi dla klientów indywidualnych. Jednak w rzeczywistości możemy otrzymać je także wtedy, gdy prowadzimy firmę. Pamiętajmy jednak o tym, że nie każda firma pożyczkowa będzie chciała pożyczyć nam pieniądze.

Pożyczki tego rodzaju są łatwo dostępne, szybkie i wygodne, niemniej jednak musimy zawsze pamiętać o tym, że mogą być one związane z wyższymi kosztami niż w bankach. Warto wobec tego dobrze prześwietlić oferty, aby znaleźć dla siebie taką, która będzie najkorzystniejsza.

Czy konieczne są dodatkowe dokumenty?

Pożyczki na dowód nie wymagają najczęściej dostarczania dodatkowych dokumentów. Gdy jednak chcemy wziąć taką chwilówkę jako firma, możemy być poproszeni o podanie danych dotyczących biznesu. W związku z tym pożyczki te są możliwe do uzyskania od ręki – nie trzeba przekazywać zaświadczeń o dochodach oraz innych pism. Musimy jednak zazwyczaj złożyć oświadczenie o osiąganych dochodach.

Warto też wskazać, że pożyczkodawcy często sprawdzają swoich klientów w różnego rodzaju bazach dłużników, które dostępne są też on-line. Zaliczają się do nich między innymi Biuro Informacji Kredytowej – BIK, a także bazy BIG takie jak InfoMonitor, ERIF lub KRD. Gdy okaże się, że osoba wnioskująca o pożyczkę ma jakieś zadłużenie, wówczas może otrzymać odmowę.

Ile pieniędzy możemy pożyczyć na dowód?

Przy określaniu maksymalnego limitu pożyczek – chwilówek na dowód bierze się pod uwagę zdolność kredytową klienta określaną na podstawie informacji we wspomnianych powyżej bazach. Gdy firma spełnia wymagania, wówczas będzie mogła otrzymać najwyższą dostępną sumę.

Należy jednak wspomnieć o tym, że nie jest ona najczęściej zbyt wysoka. Chwilówki to pożyczki, które udzielane są na ogół na około 30 dni, więc musimy oddać je w dość krótkim terminie. To przekłada się na limity, które wynoszą zwykle do około 3 000 czy 4 000 złotych w zależności od pożyczkodawcy.

Gdy będziemy chcieli pożyczyć większą sumę, wówczas najlepszym wyborem będzie pożyczka ratalna. Możemy uzyskać ją zasadniczo tylko po przekazaniu informacji o działalności gospodarczej, nie ma potrzeby dostarczania dokumentów księgowych, bankowych, rejestracyjnych. Nie musimy też przedstawiać żadnych poręczeń czy innych zabezpieczeń.

Kiedy warto wybrać firmową chwilówkę?

Jak już wspomnieliśmy, chwilówki to pożyczki udzielane na krótkie okresy i niższe sumy. W związku z tym najlepiej sprawdzą się wtedy, gdy potrzebujemy pieniędzy w mniejszej sumie i będziemy mogli też w krótkim czasie je oddać.

To lepszy wybór na pokrycie nagłych, ale niewielkich wydatków niż na sfinansowanie inwestycji czy pokrycie innych wysokich kosztów. Dla potrzebujących wyższych kwot przeznaczone są już pożyczki ratalne.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.