Czym jest kredyt rewolwingowy?

Czym jest kredyt rewolwingowy?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z różnego rodzaju kredytów wspierających ich działalność gospodarczą. Jednym z nich jest tak zwany kredyt rewolwingowy. Czym dokładnie jest tego typu kredyt i jak można go otrzymać?

 

Większość przedsiębiorców korzysta z różnego rodzaju form finansowania zewnętrznego, w tym również z pożyczek oraz kredytów. Stanowią one pomocne wsparcie w momentach, w których może dojść do zaburzenia płynności finansowej przedsiębiorstwa, a także wtedy, gdy przedsiębiorstwo to ma określone cele do spełnienia, na które potrzebuje pieniędzy.

 

W takich przypadkach do dyspozycji jest pełna gama pożyczek i kredytów pozwalających na błyskawiczne pozyskanie nawet wyższych sum. Jednym z dość często wybieranych kredytów jest tak zwany kredyt rewolwingowy.

 

Kredyt rewolwingowy, czyli odnawialny

Kredytem rewolwingowym określa się inaczej kredyt odnawialny, który jest zaliczany do kategorii kredytów obrotowych. Pozwala on na ponowne skorzystanie z kredytu wtedy, gdy dojdzie do spłacenia jego części albo całości podczas trwania umowy kredytowej.

 

Dzięki takiej odnawialnej konstrukcji każde dokonanie spłaty w trakcie umowy kredytowej powoduje odnowienie wolnego limitu o spłaconą kwotę, pozwalając kredytobiorcy na ponowne wykorzystanie limitu, ale tylko do momentu zakończenia umowy kredytowej.

 

Kredyty rewolwingowe najczęściej udzielane są na krótki okres, na przykład na jeden rok. Po tym czasie limit kredytowy może ulec odnowieniu.

 

Warto wskazać, że bardzo dobrym przykładem kredytu rewolwingowego jest karta kredytowa, która daje nam limit kredytowy na określony czas.

 

Przykładowo, gdy przedsiębiorca otrzymuje kredyt rewolwingowy na kwotę 50 000 złotych, może on do tej kwoty się zadłużyć. Jeśli na początku zadłuży się na 25 000 złotych, może nadal wykorzystać dalszą sumę, czyli kolejne 25 000 złotych. Jeśli jednak wykorzysta całe 50 000 złotych, nie może już pożyczyć więcej. Gdy dokona spłaty kredytu w określonym okresie, na przykład wpłaci 10 000 złotych, może następnie znów pożyczać pieniądze aż do kwoty 50 000 złotych. Cała suma kredytu musi być oddana w określonym czasie.

 

Jak można uzyskać kredyt rewolwingowy?

Po kredyt rewolwingowy musimy udać się do banku, który oferuje tego rodzaju usługę. Limit kredytu ustalany jest indywidualnie dla każdego wnioskującego, dlatego zależny jest on od jego zdolności kredytowej.

 

Firmy, które mają lepszą sytuację finansową, a także mogą przedstawić dodatkowe zabezpieczenia, mogą uzyskać kredyt rewolwingowy na wyższą kwotę. Wśród zabezpieczeń może znajdować się między innymi podpisanie weksla in blanco, przewłaszczenie, zastaw rejestrowy, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami, ale także może być to zastaw nieruchomości.

 

Podsumowując, kredyt rewolwingowy, czyli odnawialny to dla przedsiębiorcy bardzo dobry wybór, jeśli chce mieć on stały dostęp do potrzebnych mu pieniędzy. Dzięki kredytowi tego rodzaju można zapobiec utracie płynności finansowej przez przedsiębiorstwo w sytuacji, w której może mieć ono obniżone wpływy. Warto jednak pamiętać o tym, że kredyt rewolwingowy nie jest oferowany za darmo – także płacimy od niego odsetki, prowizję i inne opłaty, na przykład za odnowienie limitu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.