Na czym polega samofinansowanie przedsiębiorstwa?

Na czym polega samofinansowanie przedsiębiorstwa?

Samofinansowanie się przedsiębiorstwa jest tematem dość szerokim, który często pojawia się w kontekście zakładania biznesu, ale również już w trakcie jego działania. Na czym dokładnie polega samofinansowanie? Jak można je osiągnąć? Czy w ogóle jest ono możliwe do uzyskania w obecnych warunkach rynkowych?

 

Firma do działania potrzebuje pieniędzy. Może pozyskiwać je z różnych źródeł – może samodzielnie na nie zarabiać przez sprzedaż czy świadczenie różnych usług, ale także może brać je ze źródeł innych niż własne. Właśnie w tym kontekście pojawia się termin samofinansowania przedsiębiorstw.

 

Samofinansowanie – co to jest?

Termin samofinansowania oznacza finansowanie wydatków przedsiębiorstwa ze źródeł wewnętrznych, czyli własnych. Wobec tego zakłada, że firma pozyskuje pieniądze na swoje działanie z tego, co sama posiada – zarobi czy oszczędzi.

 

W związku z tym samofinansowanie nie jest powiązane ze źródłami zewnętrznymi, które także pozwalają firmom na pozyskanie środków. Źródłami zewnętrznymi są między innymi pożyczki czy kredyty, czyli zadłużanie się u innych podmiotów.

 

Źródłami własnymi – wewnętrznymi przedsiębiorstwa są:

  • zyski zatrzymane przedsiębiorstwa
  • odpisy amortyzacyjne
  • rozwiązanie rezerw celowych
  • środki, które zostały pozyskane ze zbycia majątku firmy

 

W zależności od kondycji finansowej przedsiębiorstwa samofinansowanie może być mniej lub bardziej realnym rozwiązaniem. Warto wskazać, że jest ono najlepszym scenariuszem dla firmy, która nie musi wtedy poszukiwać źródeł zewnętrznego finansowania i zadłużać się, co wpływa też na jej kondycję finansową. Z drugiej jednak strony musimy pamiętać o tym, że samofinansowanie się firmy nie zawsze jest możliwe, nawet jeśli posiada ona spore zyski.

 

Samofinansowanie się jest możliwe generalnie tylko w przedsiębiorstwach nisko deficytowych, czyli takich, w których nie dochodzi do powstawania dużych deficytów w trakcie działalności. Przedsiębiorstwa te nie są narażone tak bardzo na niestabilność rynkową, dlatego nie wymagają tak częstego wsparcia z zewnątrz. Jak jednak wspomnieliśmy, wiele firm w zależności od branży i tak musi szukać wsparcia na zewnątrz.

 

Firma może bez dużego ryzyka korzystać z finansowania zewnętrznego

Sam fakt, że firma nie może korzystać z samofinansowania, ponieważ nie ma odpowiednich ku temu środków, nie oznacza jednak, że jej działalność musi być związana z bardzo dużym ryzykiem. Warto wskazać, że wiele firm korzysta obecnie z różnych kredytów czy pożyczek po to, aby wręcz poprawić swoją sytuację finansową przez zmniejszenie ryzyka związanego z działalnością.

 

Posiadanie linii kredytowej umożliwia przetrwanie okresów, gdy przedsiębiorstwo nie przynosi odpowiednich zysków, a także wtedy, gdy z jakiegoś powodu nie otrzymało określonej zapłaty od klienta czy kontrahenta.

 

Także bardzo pomocne są szybkie i wygodne pożyczki pozabankowe, które możemy wziąć na dowolny cel, na przykład wtedy, gdy konieczne jest zakupienie wyposażenia do firmy. Wystarczy tylko wypełnienie prostego formularza – wniosku o pożyczkę, aby otrzymać pieniądze od ręki!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.