Pożyczka firmowa bez dokumentów od księgowej

Pożyczka firmowa bez dokumentów od księgowej

Potrzebujesz dodatkowych pieniędzy dla swojej firmy? W takim przypadku wcale nie musisz gromadzić dokumentów księgowych potwierdzających jej kondycję finansową. Szybką pożyczkę dla firmy można wziąć również bez nich.

 

Niezależnie od tego, jaki jest profil działania firmy, może ona ubiegać się o pożyczkę na swoją działalność. Po pieniądze możemy zwrócić się nie tylko do banków, ale również do pozabankowych firm pożyczkowych, które także wspierają polski biznes.

 

Znalezienie odpowiedniej oferty pożyczkowej dla firmy powinno bazować nie tylko na sprawdzeniu kosztów, jakie będziemy musieli wtedy ponieść, ale również na warunkach, jakie należy wtedy spełnić, aby dostać pieniądze na działalność swojego przedsiębiorstwa.

 

Gdzie pożyczkę dostaniemy bez zbędnych formalności?

Formalności związane z pożyczkami firmowymi nie są jednolitym tematem – warto wskazać, że każdy pożyczkodawca może mieć pod tym względem nieco inne wymagania w stosunku do swoich klientów. Niektóre wymagają przekazania szeregu dowodów potwierdzających sytuację finansową firmy, inne z kolei ich nie potrzebują.

 

Wielu przedsiębiorców niesłusznie myśli, że do uzyskania pożyczki firmowej potrzebna jest sterta dokumentów. Często jest wprost przeciwnie, ponieważ nie musimy dostarczać niemalże żadnego, w tym także dokumentów od księgowej, które potwierdzają sytuację finansową firmy, na przykład są do dokumenty takie jak bilanse czy sprawozdania lub inne wyciągi z ksiąg.

 

Na najkorzystniejsze warunki pożyczkowe możemy liczyć przede wszystkim w pozabankowych firmach pożyczkowych – to właśnie one są gotowe do udzielenia pożyczki firmom także bez dostarczania dowodów księgowych. Nie oznacza to jednak wcale, że nie sprawdzają one swoich klientów przed przyznaniem im pieniędzy. Jako sposób weryfikacji wykorzystywane są głównie informacje zawarte w bazach dłużników, a dokładnie w BIG – Biurach Informacji Gospodarczej. Do udzielenia pożyczki potrzebne będą też dane z dokumentów rejestrowych firmy.

 

Czy pożyczki bez dokumentów księgowych są bezpieczne?

Jak najbardziej, ponieważ sam fakt, że firma pożyczkowa nie wymaga dokumentów księgowych, nie oznacza, że pożyczka jest ryzykowna. Należy jednak pamiętać o tym, żeby zawsze dokładnie przeliczyć, czy jej spłata będzie mogła nastąpić bez ryzyka. Zdarza się, że przedsiębiorcy zaciągają pożyczki bez wcześniejszego oszacowania swojej sytuacji finansowej, co następnie może doprowadzić do znacznego pogorszenia ich wypłacalności i w konsekwencji może także oznaczać bankructwo firmy.

 

Jeśli chcemy zaciągnąć pożyczkę pozabankową bez ryzyka, warto również zwrócić uwagę na opinię na temat firmy, która ma ją udzielić. Najlepiej zdecydować się na firmy posiadające wieloletnie doświadczenie na rynku pożyczkowym, które zapewniają swoim klientom kompleksową i fachową obsługę. Takie wsparcie dajemy również w Aasa – nasze pożyczki dla biznesu dostępne są na dogodnych warunkach, także bez potrzeby dostarczania dokumentów księgowych. Zapraszamy do dołączenia do grona naszych zadowolonych klientów!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.