Ile pieniędzy pożyczyć na start firmy?

Ile pieniędzy pożyczyć na start firmy?

Gdy zakłada się nową firmę niezbędne jest posiadanie odpowiednio dużych pieniędzy na start. Niezbędne jest określenie nie tylko sumy pieniędzy, które pozwalają na założenie firmy, ale również przetrwanie początkowego okresu na rynku.

Gdy zakłada się nową firmę niezbędne jest posiadanie odpowiednio dużych pieniędzy na start. Niezbędne jest określenie nie tylko sumy pieniędzy, które pozwalają na założenie firmy, ale również przetrwanie początkowego okresu na rynku. Przez wiele miesięcy firma może nie osiągać odpowiednio dużych dochodów, co będzie generowało straty, gdzie niezbędne jest posiadanie środków finansowych przy przetrwać taki okres.

Ilość środków finansowych niezbędnych na start firmy zależy przede wszystkim od rodzaju branży, w której firma będzie zakładana. Założenie firm działających jedynie internetowo jest znacznie tańsze. Natomiast firmy stacjonarne, które wymagają posiadania oddziału firmy wymagają znacznie większych środków finansowych. Zanim określi się sumę niezbędną do założenia firmy ważne jest wykonanie biznes planu. Pozwala on określić jakie środki finansowe będą potrzebne na założenie firmy i na działalność do czasu uzyskiwania pierwszych zysków. Przygotowanie w odpowiedni sposób biznes planu pozwala na uniknięcie sytuacji, w której firma będzie musiała być zamknięta ze względu na brak środków finansowych na jej dalsze prowadzenie. Dodatkowo biznes plan jest wymagany przy pożyczaniu pieniędzy zarówno w bankach jak też w firmach finansowych.

Określenie kosztów na prowadzenie firmy

Gdy określa się ile potrzebnych jest pieniędzy na prowadzenie firmy w początkowym okresie warto określić w biznes planie różne warianty przy prowadzeniu firmy. Warianty optymalny, optymistyczny oraz pesymistyczny pozwalają na określenie po jakim czasie firma zacznie przynosić zyski. Pozwala to na określenie ilości środków finansowych potrzebnych do prowadzenia firmy w poszczególnych wariantach do czasu uzyskiwania pierwszych zysków. Jest to bardzo ważne szczególnie przy pożyczaniu pieniędzy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Można wówczas pożyczyć taką ilość pieniędzy, która będzie niezbędna do prowadzenia działalności do czasu uzyskania pierwszych zysków.

Określenie posiadanych możliwości finansowych

Pożyczając pieniądze w tym na założenie i prowadzenie firmy niezbędne jest określenie sytuacji finansowej. Warto określić jakimi środkami się dysponuje, które będzie można przeznaczyć na założenie i prowadzenie firmy. Dodatkowo warto określić czy można skorzystać z wszelkiego rodzaju dotacji, które kierowane są do osób zakładających nowe firmy. Dopiero po ustaleniu takich informacji można zacząć zastanawiać się jakie środki finansowe będą niezbędne jest założenia i prowadzenia firmy. Posiadanie odpowiedniej ilości pieniędzy jest ważne szczególnie w okresie pierwszego roku po założeniu firmy gdzie upada najwięcej nowo założonych firm. Warto pożyczyć na prowadzenie firmy takie środki finansowe, które są odpowiednio dopasowane, co ważne jest również z tego powodu, że uzyskanie kredytu obrotowego czy pożyczki na działalność bieżącą firmy w pierwszym okresie prowadzenia firmy będzie bardzo trudne. Banki i firmy finansowe bardzo rzadko oferują produkty, z których mogą skorzystać firmy mające do trzech, sześciu miesięcy działania na rynku. Większość takich produktów dostępnych jest dopiero dla firm mających rok działalności.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.