Sklep internetowy w domu

Sklep internetowy w domu

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu to jeden ze sposobów na zmniejszenie początkowych kosztów prowadzenia firmy. Przy prowadzeniu sklepu internetowego w lokalu mieszkalnym ogranicza się koszty związane z wynajmowaniem lokalu do prowadzenia firmy.....

Prowadzenie działalności gospodarczej w domu to jeden ze sposobów na zmniejszenie początkowych kosztów prowadzenia firmy. Przy prowadzeniu sklepu internetowego w lokalu mieszkalnym ogranicza się koszty związane z wynajmowaniem lokalu do prowadzenia firmy. Oczywiście niezbędne jest branie pod uwagę, czy do prowadzenia sklepu internetowego w domu posiada się odpowiednie warunki.

Prowadzenie sklepu internetowego w domu wymaga rozważenia jakim towarem będzie się handlowało. Wiele osób otwiera sklep internetowy w celu jedynie dorobienia sobie do wynagrodzenia uzyskiwanego z innych źródeł. Wówczas wielkość obrotu w takim sklepie nie jest duża. Ilość towaru, który musi być stale przechowywany w domu nie jest duża. Dotyczy to szczególnie realizowania sprzedaży przedmiotów o niewielkich gabarytach. Wiele osób posiada również w mieszkaniu czy domu wolny pokój lub inne pomieszczenie, które może być przeznaczone na miejsce przechowywania towaru.

Co warto brać pod uwagę przy prowadzeniu sklepu w domu?

Gdy chce się prowadzić sklep internetowy z wykorzystaniem posiadanego miejsca w domu ważne jest branie pod uwagę ilości miejsca, które będzie się potrzebowało na przechowanie towaru. Dobrze jest również, by w miejscu, w którym przechowuje się towar można było również realizować wygodnie pakowanie przesyłek. Oczywiście trudno wyobrazić sobie prowadzenie w mieszkaniu sklepu internetowego, który sprzedaje monitory czy telewizory. Jednak przy realizowaniu sprzedaży drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, elektronicznego a nawet telefonów ich rozmiary sprawiają, że nie potrzeba dużo miejsca na przechowywanie nawet kilkuset sztuk takiego towaru. Jednocześnie przy prowadzeniu sklepu internetowego w domu można zyskać na kosztach prowadzenia firmy.

Atuty prowadzenia sklepu internetowego w domu

Prowadzenie firmy w domu to między innymi brak kosztów wynajmowania magazynu czy biura. Część opłat mieszkaniowych staje się kosztami uzyskania przychodu co pozwala je odliczyć od podatków firmy. Jeśli działalności ma być prowadzona w mieszkaniu, którego jest się właścicielem czy też w wynajmowanym mieszkaniu niezbędne jest jednak branie pod uwagę pewnych obowiązków dla właściciela firmy. Gdy działalność prowadzona jest we własnym mieszkaniu wówczas zanim zacznie się rozliczać koszty niezbędne jest zgłoszenie takiej informacji do właściwego urzędu miasta. Wynika to z faktu, że lokale mieszkaniowe, w których prowadzona jest działalność gospodarcza objęte są wyższymi podatkami od nieruchomości. Podatek taki naliczany jest od części lokalu mieszkalnego, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.

Gdy działalność będzie prowadzona w wynajmowanym mieszkaniu należy wpisać takie informacje w CEIDG. W ramach określania adresów w ramach CEIDG można zgłosić zarówno podstawowy adres prowadzenia działalności jak też dodatkowe adresy, których może być dowolna ilość. Zgłoszenie różnych adresów pozwala na odliczanie kosztów w przypadku każdego miejsca wpisanego do CEIDG. Pozwala to między innymi na odliczenie kosztów zarówno mieszkania, w którym firma jest prowadzona jak też magazynu, gdzie przechowywany jest towar.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.