Kredyt denominowany w biznesie – co to jest?

Kredyt denominowany w biznesie – co to jest?

Kredyt może być zaciągnięty przez przedsiębiorcę zarówno w walucie rodzimej, czyli w tym przypadku w złotym, jak również w walucie obcej, na przykład w euro czy w funcie brytyjskim. W tym drugim przypadku możemy mieć do czynienia z tak zwanym kredytem denominowanym. Czym dokładnie jest kredyt tego rodzaju i w jaki sposób można go uzyskać?

 

W wielu przedsiębiorstwach kredyty stanowią bardzo ważny element prowadzenia działalności. Dzięki nim firma może uzyskać szybkie wsparcie finansowe w sytuacji, w której firma może być narażona na niestabilność i utratę płynności, a także wtedy, gdy potrzebuje ona większej kwoty na rozwój, na przykład na inwestycje.

 

Przedsiębiorstwo może ubiegać się o kredyt nie tylko w złotym, ale również w walutach obcych. W takim przypadku można otrzymać również kredyt denominowany. Czym dokładnie jest tego rodzaju kredyt?

 

Czym jest kredyt denominowany?

Kredyt denominowany to rodzaj kredytu walutowego, w którym wysokość zadłużenia w obcej walucie jest obliczana zgodnie z kursem kupna walut w dniu, w którym podpisano umowę kredytową.

 

Przykładowo, przedsiębiorca zaciąga kredyt na kwotę 80 000 złotych, który jest denominowany w euro. W dniu podpisywania umowy kurs wynosił 4 złote za jedno euro przy zakupie, a przy sprzedaży 4,10 złotych za euro. W umowie zawarto kwotę kredytu na wysokość 20 000 euro zgodnie z kursem zakupu, przy czym rata wynosiła 200 euro miesięcznie. Rata w dniu uruchomienia wyniesie wtedy 820 złotych zgodnie z kursem sprzedaży, natomiast spłata całości kredytu 82 000 złotych, ponieważ wysokość przy spłacie oblicza się zgodnie z obowiązującym kursem sprzedaży.

 

W przypadku kredytów denominowanych mamy więc do czynienia z wpływem obecnego kursu walut na wysokość do spłaty. Kursy walut przez cały czas się zmieniają, dlatego istnieje ryzyko, że otrzymana kwota kredytu w przeliczeniu na walutę krajową nie będzie wystarczająca, ale może również zdarzyć się, że kredytobiorca uzyska więcej środków, gdy kurs waluty obcej będzie wyższy do dnia wypłaty.

 

Kredyt denominowany a indeksowany – czym różnią się między sobą?

Warto przy tym wskazać, że kredyt denominowany nie jest jedynym typem kredytu walutowego. Mamy także do czynienia z kredytami indeksowanymi, w przypadku których wiemy z góry, ile pieniędzy możemy dostać – w przypadku kredytu denominowanego wszystko zależne jest od obecnie obowiązującego kursu.

 

Kredyt indeksowany zawiera w umowie wyrażoną kwotę w złotym, dlatego wysokość pożyczonej waluty będzie się różniła w zależności od tego, jaki jest dany kurs. Jednocześnie kredytobiorca zawsze otrzyma taką samą ilość złotówek. Przy kredycie denominowanym jest inaczej, ponieważ w umowie znajduje się informacja o kwocie wyrażonej w walucie obcej, która następnie przeliczana jest na złoty.

 

Jak można uzyskać kredyt denominowany?

Walutowe kredyty denominowane oferowane są przez wiele banków – najczęściej mamy do czynienia z kredytami pozwalającymi na pozyskanie większej sumy, na przykład na prowadzone przez firmę inwestycje. Kredyt walutowy tego rodzaju może wymagać również posiadania odpowiedniego zabezpieczenia, na przykład w formie nieruchomości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.