Kupno samochodu na firmę, leasing czy długoterminowy wynajem?

Kupno samochodu na firmę, leasing czy długoterminowy wynajem?

Samochód jest dla wielu firm jednym z podstawowych narzędzi w prowadzeniu działalności. Dzisiaj przedsiębiorcy mają zasadniczo trzy rozwiązania, aby pozyskać pojazd, a mianowicie są to kupno, leasing oraz wynajem. Na co warto się zdecydować?

Niezależnie od tego, czy poszukujesz samochodu osobowego czy dostawczego, konieczne jest dokładne zapoznanie się z modelami dostępnymi na rynku oraz wybranie takiego, który będzie w naszym zasięgu finansowym. Oczywiście, powinniśmy też wziąć pod uwagę taką kwestię jak koszty utrzymania pojazdu, w tym jego naprawy, przeglądy, ubezpieczenia, parkowanie.

Warto przy tym wskazać, że firma nie musi decydować się na zakupienie auta na własność – najwięcej przedsiębiorców decyduje się na jego leasingowanie. Z drugiej strony pojazd na własność też ma swoje zalety. Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem!

Zakupienie auta na firmę

Samochód możemy kupić za gotówkę albo możemy wziąć na niego kredyt. To drugie rozwiązanie sprawdzi się wtedy, gdy nie dysponujemy pełną kwotą, ale jest droższe, biorąc pod uwagę koszty kredytowania. Oczywiście, firma musi mieć też właściwą zdolność kredytową, aby kredyt otrzymać.

Jeśli chodzi o kwestie finansowe, przy zakupie auta za gotówkę możemy zaliczyć go w koszty uzyskania przychodu w formie amortyzacji. Także koszty jego eksploatacji są kosztami uzyskania przychodu. Z kolei w przypadku kredytu samochodowego w koszty działalności można zaliczyć wyłącznie część odsetkową raty, a także inne opłaty związane z udzieleniem kredytu. Jeśli samochód będzie składnikiem majątku firmy jako środek trwały, kosztami uzyskania przychodu są koszty zakupu auta rozłożone w czasie jako odpisy amortyzacyjne.

Leasing samochodowy

To najczęściej wybierana forma pozyskania samochodu przez przedsiębiorców. Jest to dzierżawa auta z możliwością jego wykupienia po zakończeniu okresu leasingowego. Zatem wtedy, gdy okres leasingu skończy się, firma może wykupić auto za wyznaczoną kwotę albo wziąć nowe w leasing.

Firmy najczęściej wybierają leasing operacyjny. Jest on generalnie łatwiejszy do uzyskania od kredytu samochodowego, dlatego cieszy się większym zainteresowaniem, także wśród mniejszych firm. Traktowany jest on jako usługa, więc do raty leasingowej dolicza się VAT. Do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć całą ratę netto, natomiast VAT odliczyć w wysokości 50% lub 100% zależnie od tego, czy pojazd będzie używany do celów mieszanych czy tylko firmowych.

Wynajem długoterminowy

To coraz popularniejsza forma pozyskania auta. Wynajmujemy wtedy samochód – wysokość opłaty związana jest zwykle z liczbą planowanych kilometrów do pokonania. Przy przekroczeniu limitu naliczane są dodatkowe opłaty. Zdarza się jednak wynajem długoterminowy bez limitów – wtedy jednak cena za dzień wynajmu jest nieco wyższa.

Generalnie, wynajem jest bardzo korzystny, ponieważ pozwala na uzyskanie nawet niższego kosztu niż rata leasingowa. W cenie znajdują się też już wszystkie opłaty ubezpieczeniowe, serwisowe, koszty wymiany opon. Koszty możemy liczyć podobnie jak w przypadku leasingu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.