Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

Na jakie emerytury mogą liczyć przedsiębiorcy?

Temat emerytur przedsiębiorców często wzbudza kontrowersje. Wynika to głównie z faktu, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na jedną z najniższych emerytur na tle innych grup zawodowych. Z czego to wynika i jak można podwyższyć św...

Temat emerytur przedsiębiorców często wzbudza kontrowersje. Wynika to głównie z faktu, że osoby prowadzące własną działalność gospodarczą mogą liczyć na jedną z najniższych emerytur na tle innych grup zawodowych. Z czego to wynika i jak można podwyższyć świadczenie?

W naszym kraju działa około 1,5 miliona małych firm. Wiele z nich to także osoby samozatrudnione, czyli świadczące usługi na rzecz pracodawców. Według obliczeń ZUS przeciętna emerytura takiej właśnie osoby wynieść może zaledwie około 1700 złotych brutto, podczas gdy średnia emerytura wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych to około 2090 złotych brutto.

Dlaczego przedsiębiorcy mają tak niskie emerytury?

Niskie emerytury przedsiębiorców wynikają przede wszystkim z tego, że większość z nich opłaca najniższe składki emerytalne z możliwych. W przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowie o pracę, składki osób mających własną działalność gospodarczą niezależną od tego, ile zarabiają, ale od zdeklarowanej kwoty.

Aktualnie przepisy wskazują, że najniższa możliwa składka nie może być niższa niż 60% średniego wynagrodzenia. Oczywiście, przedsiębiorca może płacić więcej, niemniej jednak ze względu na niskie zarobki w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw często wybór pada właśnie na niską składkę. Według statystyk tylko około 2% przedsiębiorców decyduje się na płacenie wyższych składek.

Warto też wskazać, że przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający swoją działalność mogą liczyć na preferencyjne traktowanie, czyli mogą przez 2 pierwsze lata płacić niższe składki. To także przekłada się na fakt, że odprowadzają przez ten czas niższe składki emerytalne.

Jak podwyższyć emeryturę u przedsiębiorcy?

Przede wszystkim możemy zacząć płacić większą składkę – w ten sposób na nasze konto emerytalne trafi więcej pieniędzy, co pozwoli na podniesienie wysokości emerytury.

Tutaj pojawia się jednak problem, ponieważ wielu przedsiębiorców nawet przy podniesieniu składek i tak uzyska emeryturę poniżej minimalnej. Zatem rozwiązaniem byłoby płacenie jeszcze wyższych składek ubezpieczeniowych, ale to może z kolei odbić się na kondycji finansowej firmy.

W związku z tym przedsiębiorcy decydują się na przeznaczanie dodatkowych pieniędzy na samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Tutaj możemy zdecydować się na odkładanie środków na lokacie lub możemy je inwestować, aby zyskać jeszcze więcej.

Dobrym pomysłem mogą być inwestycje w nieruchomości, ponieważ obecnie to właśnie one są uznawane za najbezpieczniejszy i najbardziej przyszłościowy sposób lokaty kapitału.

Do dyspozycji mamy również Indywidualne Konta Emerytalne, które pozwalają ma na odkładanie pieniędzy w dłuższej perspektywie. Możemy wtedy liczyć na zwolnienie z podatków, niemniej jednak nie możemy swobodnie dysponować odkładanymi środkami.

Podsumowując, jeśli twoja prognozowana emerytura również jest bardzo niska, warto pomyśleć o jej podwyższeniu przez odkładanie pieniędzy na własną rękę. Warto je także zainwestować – w ten sposób nie stracą na wartości.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.