Najczęściej wybierane metody rozliczeń podatków przez firmy

Najczęściej wybierane metody rozliczeń podatków przez firmy

Wybór odpowiedniej formy rozliczeń podatków przez firmę ma wpływ na to, ile będzie musiała ona oddawać fiskusowi, a także jak dużo czasu będzie musiała przeznaczać na prowadzenie księgowości. Jakie są najczęściej wybierane metody rozliczeń podatków przez firmy?

 

 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochody, musi rozliczać się z podatków. Większość przedsiębiorców rozpoczynających jednoosobową działalność ma możliwość wyboru konkretnej formy rozliczeń, biorąc pod uwagę ich zalety oraz wady. W niektórych przypadkach przepisy przewidują możność skorzystania jedynie z określonej metody rozliczeń.

 

Działalność gospodarcza może być opodatkowana na następujące sposoby:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

 

Wśród powyższych metod rozliczeń największym zainteresowaniem cieszy się opodatkowanie na zasadach ogólnych, które w większości przypadków dla firm jednoosobowych ma formę tak zwanej małej księgowości czy też uproszczonej księgowości.

 

Dzięki opodatkowaniu na zasadach ogólnych firma może również rozliczać koszty, a także przedsiębiorca może rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Jest to zatem najczęściej najbardziej korzystna metoda rozliczeń podatku, pozwalająca na zapłacenie mniejszej sumy, ale od przedsiębiorcy wymaga większej pracy przy rozliczeniach.

 

Na czym polega mała księgowość?

Rozliczenia prowadzone według zasad małej księgowości bazują na wykorzystaniu Podatkowej Księgi Przychodów oraz Rozchodów. Jest to dość prosta metoda ewidencji różnych zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie, a dokładnie jego przychodów i kosztów. Na podstawie informacji w KPiR możliwe jest następnie obliczanie zaliczki na podatek dochodowy.

 

Z małej księgowości mogą korzystać ci przedsiębiorcy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, a także spełniają dwa dodatkowe warunki:

 

  • ich przychód z działalności w poprzednim roku nie był wyższy niż równowartość 1,2 miliona euro
  • są opodatkowani na zasadach ogólnych, czyli płacą podatek w 18% lub 32% albo wybierają podatek liniowy w wysokości 19%

 

Samodzielnie czy z biurem rachunkowym?

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdecydować się na rozliczanie się z użyciem podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają możliwość rozliczania się samodzielnie albo skorzystania z usług biura rachunkowego. 

 

Samodzielne rozliczenia można prowadzić z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania komputerowego, co jest najwygodniejszym rozwiązaniem, można również korzystać ze standardowych ksiąg w formie papierowej. Samodzielne rozliczenie jest najbardziej korzystne pod kątem ceny, ale naraża przedsiębiorcę na popełnienie szeregu błędów, a także powoduje, że pozostaje mu mniej czasu na prowadzenie działalności.

 

Usługi księgowe to koszt od około 100 do 200 złotych miesięcznie w zależności od ich zakresu, a także od liczby dostarczanych dokumentów oraz od polityki cenowej biura. Wtedy przedsiębiorca nie musi już prowadzić rozliczeń samodzielnie, ale może skorzystać z pomocy ekspertów w tej właśnie dziedzinie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.