Pożyczka dla firm pod hipotekę

Pożyczka dla firm pod hipotekę

Potrzebujesz pożyczki na firmę w wysokiej sumie? W takiej sytuacji instytucja pożyczkowa lub bank mogą zażyczyć sobie dodatkowych zabezpieczeń. Jedną z możliwości jest hipoteka. Czym są pożyczki dla firm pod hipotekę i czy warto z nich korzystać?

Gdy chcemy zdecydować się na wzięcie pożyczki, musimy pamiętać o tym, że konieczne jest spełnienie określonych wymogów. Zarówno banki, jak i firmy pożyczkowe mają swoje zasady, które muszą być przestrzegane przy udzielaniu pożyczek. Wynika to głównie z kwestii bezpieczeństwa, ponieważ instytucje te nie chcą, aby przekazane przez nie pożyczki pozostały bez spłaty.

Jeżeli nie możemy albo nie chcemy przedstawiać żadnych zabezpieczeń i interesuje nas tylko pożyczka dla firmy na oświadczenie, wówczas otrzymamy kwotę rzędu 10 000 złotych. Jednak z perspektywy firmy może być ona zbyt niska, aby pokryć wszystkie potrzebne wydatki. Gdy mamy dobrą zdolność kredytową, wówczas istnieje możliwość otrzymania pożyczki na wyższe sumy, niemniej jednak nie każda firma dysponuje bardzo dobrymi dochodami. Wówczas jedynym rozwiązaniem, aby uzyskać wyższą pożyczkę, jest przedstawienie jakiegoś zabezpieczenia – może być to weksel in blanco, poręczenie innej osoby czy właśnie hipoteka.

Na czym polegają pożyczki pod hipotekę?

Pożyczki pod hipotekę udzielne są tym pożyczkobiorcom, którzy są właścicielami albo współwłaścicielami nieruchomości – mogą być to takie nieruchomości jak mieszkanie, dom jednorodzinny, lokal czy grunty. Ustanowienie hipoteki na nieruchomości oznacza, że pożyczkodawca zabezpiecza swoją wierzytelność – jeżeli pożyczkobiorca nie oddałby pieniędzy, wtedy nieruchomość przeszłaby na własność pożyczkodawcy.

Wobec tego pożyczka pod hipotekę niesie również ze sobą ryzyko, że jeżeli pojawią się jakiekolwiek problemy ze spłatą, bank albo firma pożyczkowa będą mogły przejąć nieruchomość będącą zabezpieczeniem.

Wartość nieruchomości ma wpływ na to, jaki maksymalnie limit będzie miała pożyczka dla firm pod hipotekę. Gdy nieruchomość będzie przedstawiała sobą wysoką wartość, wówczas pożyczka będzie wyższa. Gdy jednak nie będzie ona wyceniona jako wartościowa, wtedy wysokość pożyczki będzie już mniejsza.

Zaletą pożyczek pod hipotekę jest jednak ich niższe oprocentowanie i możliwość spłaty w dłuższymi okresie niż w przypadku zwykłych pożyczek gotówkowych. Niemniej jednak wtedy, gdy zaciągniemy pożyczkę na dłuższy czas, koszty będą i tak bardzo wysokie – zdarza się, że przewyższają one uzyskany kapitał.

Łatwa pożyczka bez hipoteki w Aasa Dla Biznesu

Jeżeli chcesz zdecydować się na szybką pożyczkę dla swojej firmy, sprawdź naszą ofertę w Aasa Dla Biznesu – przygotowaliśmy specjalną pożyczkę ratalną, która pozwala na uzyskanie do 10 000 złotych bez żadnych skomplikowanych formalności. W ten sposób możesz sfinansować wszystkie twoje wydatki związane z firmą – bez zabezpieczeń w formie hipoteki oraz bez poręczeń.

Wniosek o pożyczkę ratalną w Aasa Dla Biznesu możesz złożyć nawet w tym momencie całkowicie przez internet. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.