Pożyczka na firmę

Pożyczka na firmę

Wzięcie pożyczki na firmę nie stanowi dzisiaj szczególnej trudności, ale tylko niektóre firmy mogą otrzymać dodatkowe finansowanie. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby wziąć pożyczkę firmową?

Tylko niektóre firmy potrafią działać całkowicie bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Pożyczki pozwalają firmie na zachowanie płynności finansowej w obliczu dodatkowych wydatków, a także są szybkim wsparciem wtedy, gdy pieniądze trzeba uzyskać od zaraz.

Dzisiaj pożyczka na firmę dostępna jest nie tylko w bankach, ale również możemy otrzymać ją w firmach pozabankowych – także całkowicie przez internet. To bardzo korzystne rozwiązanie, biorąc pod uwagę fakt, że nie każdy przedsiębiorca ma czas na to, aby dodatkowo pojechać do placówki i tam załatwiać wszystkie formalności osobiście w godzinach pracy.

Kto może liczyć na pożyczkę na firmę?

O pożyczki firmowe mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorcy początkujący, którzy dopiero niedawno założyli firmę, jak i ci, którzy działają w swojej branży już od dłuższego czasu. O przyznaniu pożyczki decyduje głównie zdolność kredytowa, a także historia kredytowa.

Każdy bank i firma pożyczkowa mają nieco inne wymagania w stosunku do swoich klientów, dlatego może okazać się, że w danym banku nie otrzymamy finansowania, z kolei bez problemu dostaniemy środki w firmie pozabankowej.

O pożyczki mogą starać się przedsiębiorcy prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, a także spółki oraz inne podmioty, w tym organizacje, stowarzyszenia.

Kwota pożyczki zależna jest przede wszystkim od tego, jaka jest nasza zdolność kredytowa. W przypadku dobrych zarobków możemy liczyć na wyższą sumę. Bez dokumentacji dochodów możemy liczyć na około 10 000 złotych. Nie musimy wtedy dostarczać dokumentów bankowych, księgowych czy też przedstawiać zabezpieczeń.

Czego potrzebujemy, aby dostać pożyczkę na firmę?

Przede wszystkim musimy mieć zarejestrowaną firmę, która nie jest zawieszona. W przypadku pożyczek na start wniosek możemy złożyć od razu po rejestracji przedsiębiorstwa – nawet pierwszego dnia. Dane rejestracyjne będą potrzebne nam do wniosku o pożyczkę.

Oprócz tego firma i jej właściciel powinny być zlokalizowane w Polsce. Należy mieć również aktualny dowód osobisty. W przypadku pożyczek on-line powinniśmy też posiadać konto bankowe do dokonania przelewu weryfikacyjnego. Nie jest on jednak jedyną firmą potwierdzenia tożsamości – to także możliwe przez czek Giro do realizacji na poczcie.

Bardzo ważna jest również historia kredytowa, która określa naszą wiarygodność kredytową. Gdy w przeszłości nie mieliśmy żadnych problemów ze spłatą zobowiązań, wówczas nie będziemy mieli trudności z pożyczeniem pieniędzy. Jednak pożyczka na firmę nie będzie taka łatwa w uzyskaniu wtedy, gdy spóźnialiśmy się ze spłatą rat lub mamy inne długi, na przykład zapisane w bazach BIG – KRD, InfoMonitor oraz ERIF.

Podsumowując, pożyczka firmowa nie jest bardzo trudna w uzyskaniu, nawet przez początkujące przedsiębiorstwo, które nie ma jeszcze historii kredytowej oraz wysokich wpływów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.