Pożyczka na firmę bez dochodu – jakie warunki musimy spełnić?

Pożyczka na firmę bez dochodu – jakie warunki musimy spełnić?

Przedsiębiorcy często korzystają z formy finansowania działalności poprzez pożyczkę. Dzięki niej firma może uzyskać środki niezbędne do prowadzenia swoich zadań i rozwijać się. Czy jednak możliwe jest uzyskanie pożyczki na firmę, która w obecnej sytuacji nie przynosi jeszcze zysków?

Uzyskanie pożyczki bankowej lub pozabankowe nie jest obecnie bardzo trudne. Sprawa jednak komplikuje się wtedy, gdy firma, która chce ją otrzymać, nie wykazuje żadnych dochodów. Taka sytuacja może zdarzyć się jako konsekwencja zastoju w branży, braku spłaty faktur przez kontrahentów, popełnionych błędów związanych z inwestycjami. Gdy firma nie ma środków na prowadzenie działalności, może zwrócić się do instytucji pożyczkowych po pożyczkę bez dochodu. Gdzie możemy ją otrzymać i jakie warunki musimy spełnić?

Gdzie po pożyczkę na firmę bez dochodu?

Jeżeli chcesz zdecydować się na pożyczkę jako firma, możesz skorzystaj z niej w bankach lub w instytucjach pozabankowych. Oferty tego rodzaju skierowane są zarówno do firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, jak i dla tych, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i w związku z tym nie wykazują jeszcze dochodów.

Warto jednak wskazać, że chociaż pożyczkę możemy otrzymać bez dochodu, to jednak nie oznacza to wcale, że nie ma ona żadnych dodatkowych warunków. Kiedy pożyczka na firmę bez dochodu będzie dostępna?

Jakie warunki musimy spełnić?

W celu otrzymania pożyczki bez dochodu musimy przede wszystkim podać swoje dane i przedstawić dowód osobisty. To podstawowe wymaganie zarówno w bankach, jak i w firmach pozabankowych. Tutaj jednak podobieństwa się kończą.

Banki są bardziej skłonne do przekazania pożyczki tego rodzaju firmom, które są ich stałymi klientami. Wtedy instytucja bankowa na podstawie wpływów oraz wydatków na koncie firmowym szacuje, jak dużo może pożyczyć swojemu klientowi. Z takich pożyczek możemy skorzystać też przez internet.

Gdy jednak będziemy potrzebowali pożyczki na wyższą sumę, w takiej sytuacji w możemy spotkać się z odmową. Bank będzie chciał z nami rozmawiać tylko wtedy, gdy przedstawimy odpowiednie zabezpieczenia. Mogą być nimi hipoteka na nieruchomości będącej własnością firmy, podpisanie weksla in blanco czy poręczenie osoby fizycznej.

Złóż swój wniosek o pożyczkę w Aasa Dla Biznesu

Z kolei pożyczka na firmę bez dochodu będzie łatwiejsza do uzyskania wtedy, gdy wybierzemy instytucje pożyczkowe. W Aasa Dla Biznesu przygotowaliśmy dla naszych klientów atrakcyjną pożyczkę ratalną do 10 000 złotych, którą można otrzymać bez zabezpieczeń, poręczeń, a także przedstawiania dokumentów bankowych i księgowych. To powoduje, że nasze pożyczki to dobry wybór wtedy, gdy firma potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego w trudnym momencie.

Jeżeli chcesz otrzymać pożyczkę ratalną bez konieczności wykazywania dochodu, w Aasa Dla Biznesu czekamy na ciebie już teraz. Po prostu wypisz wniosek o pożyczkę dostępny na naszej stronie internetowej, a my szybko go przeanalizujemy i przekażemy ci odpowiedź. Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszych usług!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.