Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Rejestracja spółki z o.o. przez internet

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych można dokonać rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób uproszczony, czyli bez wykorzystania aktu notarialnego. Taką formalność można również zrealizować przez internet.

Coraz więcej osób decyduje się na zakładanie firm. Teraz nie trzeba prowadzić skomplikowanych procedur w celu ich rejestracji – co więcej, można zrobić to bez wychodzenia z domu. Przez internet możemy zarejestrować jednoosobową działalność gospodarczą za pośrednictwem serwisu CEIDG. Również możemy wykonać rejestrację spółki on-line.

Spółka przez internet? To możliwe!

Procedura rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odbywa się z wykorzystaniem wzorca umowy S24 poprzez portal dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/.

Wnioski tego rodzaju o założenie spółki z o. o. rozpatrywane są przez wydziały Krajowego Rejestru Sądowego w dni robocze, w godzinach pracy sądów.

W przypadku spółki z o.o. na pokrycie kapitału zakładowego wnosi się tylko wkłady pieniężne. W przypadku wkładów niepieniężnych (aport), rejestracje przeprowadza się tradycyjną ścieżkę, czyli poprzez podpisanie aktu notarialnego. Pokrycie kapitału zakładowego spółki należy wykonać w terminie 7 dni od dnia jej wpisu do rejestru.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, kapitał zakładowy spółki musi mieć sumę minimum 5 000 złotych, z kolei wartość nominalna udziału powinna wynosić co najmniej 50 złotych.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Do rozpoczęcia zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet konieczne jest posiadanie aktywnego konta w systemie eKRS.

Następnym krokiem jest przygotowanie właściwych danych do rejestracji spółki. Zalicza się do nich nazwę spółki, dane adresowe, informacje o właściwym sądzie rejestrowym zgodnie z siedzibą spółki, a także listę wspólników, członków organów zarządczych spółki oraz oddziałów, gdy informacje te dotyczą spółki.

Dane te wpisujemy do formularza wniosku w systemie i wskazujemy na przedmiot działalności rejestrowanej spółki zgodnie z kodem PKD. Po całkowitym wypisaniu dokumentu zgodnie z informacjami na ekranie, możemy wygenerować dokumenty i wniosek i poprawić ewentualne błędy. Dokumenty te możemy podpisać w systemie eKRS z wykorzystaniem podpisu elektronicznego kwalifikowanego albo Profilem Zaufanym.

Kolejny etap to złożenie dokumentów rejestracyjnych spółki w sądzie rejestrowym za pośrednictwem wspomnianej wcześniej strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Po uzyskaniu wpisu w KRS trzeba złożyć do sądu rejestrowego oświadczenie członków zarządu, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały wniesione przez wszystkich wspólników w całości, gdy oświadczenie takie nie zostało dołączone do zgłoszenia spółki.

Konieczne będzie również wniesienie podatku od czynności cywilnoprawnych. Trzeba też załatwić formalności związane z ubezpieczeniami w ZUS lub KRUS, a w przypadku opłacania podatku VAT także należy złożyć wniosek o rejestrację jako podatnika VAT.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.