Rekrutacja pracowników – ile kosztuje korzystanie z usług rekruterów?

Rekrutacja pracowników – ile kosztuje korzystanie z usług rekruterów?

Rekrutacja za pośrednictwem agencji rekrutacyjnej jest jedną z coraz częściej prowadzonych usług – często okazuje się również mniej kosztowna i czasochłonna od realizacji tych czynności samodzielnie.

 

 

Znalezienie dobrego pracownika może być nie lada problemem, jeśli firma ma określone wymagania i chce, aby były one spełnione całkowicie. W takim przypadku rozwiązania są dwa – można prowadzić rekrutację całkowicie samodzielnie, ale można również zlecić ją zewnętrznym specjalistom w dziedzinie HR. Jak wygląda wtedy współpraca z rekruterem i z jakimi kosztami musimy się liczyć?

 

Na czym polega usługa rekrutacji?

Zacznijmy od tego, na czym tak naprawdę polega usługa rekrutacji. Jest ona oferowana przez agencje rekrutacyjne, które zatrudniają doświadczonych, wykwalifikowanych pracowników. Są oni również określani mianem headhunterów, czyli ich zadaniem jest poszukiwanie odpowiednich kandydatów do pracy dla swojego klienta, także z firm konkurencyjnych.

 

Sam proces rekrutacji jest wtedy ułatwiony, ponieważ jedynym zadanie pracodawcy jest wtedy wskazanie, jakiego pracownika tak naprawdę poszukuje. Zadaniem agencji rekrutacyjnej jest następnie znalezienie idealnych kandydatów. W ramach ich usług można liczyć między innymi na przygotowanie odpowiednich ogłoszeń oraz ich publikację, na kontakt z potencjalnymi kandydatami, a także na przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych.

 

Gdy rekruterowi uda się znaleźć właściwych kandydatów spełniających wymagania klienta, wówczas prezentuje mu te kandydatury. Ostateczna decyzja będzie zależała już od klienta, który najczęściej ma do wyboru kilku kandydatów. Może on również brać udział w ostatecznych rozmowach kwalifikacyjnych, aby w ten sposób samodzielnie sprawdzić kandydatów i potem łatwiej podjąć stosowną decyzję. 

 

Powierzenie zewnętrznej agencji rekrutacyjnej prac w dziedzinie rekrutacji pracowników ma liczne korzyści, ale musimy również pamiętać o tym, że ma także swoje wady. Warto zatem rozważyć je przed wybraniem odpowiedniej oferty.

 

Jakie ryzyko związane jest z korzystaniem z usług rekrutacyjnych?

Przede wszystkim istnieje niebezpieczeństwo, że agencja zajmująca się rekrutacją nie sprawdzi się i nie zaproponuje nam odpowiednich kandydatów. Często wynika to z niedbalstwa, ale również może mieć związek ze zbyt mało precyzyjnie określonymi wymogami.

 

Przedsiębiorcy korzystający z usług rekrutacyjnych również obawiają się, że utracą kontrolę nad procesem rekrutacji, wobec tego nie będą w stanie ocenić, czy rzeczywiście dani kandydaci są godni zaufania.

 

Można jednak zmniejszyć to ryzyko, decydując się na pomoc takiej agencji, która posiada doświadczenie oraz dobre opinie na temat swojej obsługi. Oczywiście, zawsze dokładnie należy także zapoznać się z umową podpisywaną z agencją rekrutacyjna – znajdziemy w niej nie tylko informacje o wynagrodzeniu, ale również szereg innych kwestii, które warto poznać.

 

Pomoc agencji rekrutacyjnych kosztuje najczęściej od około 1 500 do nawet 4 000 złotych w zależności od tego, jaki pracownik jest poszukiwany, a także od tego, jaki będzie wybrany zakres usług w ramach rekrutacji.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.