Zakupy firmowe – gotówką, kartą czy przelewem?

Zakupy firmowe – gotówką, kartą czy przelewem?

Dzisiaj możemy płacić na kilka różnych sposobów. To już nie tylko gotówka, ale również karty płatnicze i kredytowe oraz przelewy wykonywane z konta bankowego. Jaka metoda płatności sprawdzi się najlepiej, gdy chodzi o zakupy firmowe?

Przedsiębiorcy wykonują różne zakupy. Zaliczają się do nich między innymi materiały biurowe, surowce przeznaczone do produkcji, różnego rodzaju sprzęty, opłaty za paliwo. Aktualnie praktycznie każda firma ma konto z kartą płatniczą, którą można dokonywać wypłaty w bankomatach oraz płatności w sklepach. Z konta z kolei możemy wykonywać przelewy.

Generalnie, do określonej kwoty firmy mają swobodę w wyborze metody płatności. Możemy więc zapłacić wolną gotówką, możemy wybrać przelew lub kartę płatniczą albo kredytową.

Jak płacić najwygodniej?

Oczywiście, metodę zapłaty dobieramy w zależności od tego, komu i gdzie płacimy. Gdy robimy zakupy w sklepie, mamy do wyboru gotówkę lub kartę. Gdy z kolei musimy opłacić fakturę dla kontrahenta, wówczas najczęściej wybór pada na przelew, rzadziej na gotówkę.

Możemy zatem dobrać najbardziej opowiadającą nam metodę płatności w danym momencie. Zdecydowanie najbezpieczniejsza będzie karta albo przelew, ponieważ nie mamy wtedy do czynienia z gotówką. Z nią możemy jednak wykonać szybkie zakupy.

Powinniśmy jednocześnie pamiętać o tym, że wtedy, gdy chcemy zaliczyć dane wydatki do kosztów firmowych, powinniśmy otrzymać odpowiednie potwierdzenie transakcji. Jest to głównie faktura, która jest dowodem księgowym. W niektórych przypadkach może być to również rachunek, gdy faktury nie są wydawane.

Powyżej 15 000 tylko z konta

Powinniśmy jednocześnie pamiętać o tym, że od 1 stycznia 2017 roku przedsiębiorcy wszelkie płatności powyżej 15 000 złotych będą mogli dokonywać tylko za pośrednictwem swojego rachunku płatniczego.

Wobec tego w sytuacji, gdy płatność jednorazowa ma przekraczać 15 000 złotych, wówczas nie możemy przekazać pieniędzy w formie gotówki.

Gdy firma rozlicza transakcje w walutach obcych, konieczne jest przeliczenie ich na złote według kursu średniego walut obcych Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Czym opłaca się płacić?

Jako przedsiębiorca na pewno chcemy oszczędzać i nie płacić zbyt dużo za prowadzenie działalności gospodarczej. Warto wiec przeliczyć, jaka forma zapłaty będzie dla nas opłacalna.

Pamiętajmy o tym, że w wielu firmach obrót odbywa się obecnie bezgotówkowo, czyli przez przelewy lub też przez płatność kartą. pieniądze w gotówce może są wygodne, ale za to operowanie nimi nie zawsze jest możliwe, jak wspomnieliśmy wcześniej. Ponadto duża gotówka może być niebezpieczna – trzeba ją bezpiecznie dostarczyć do banku jak najszybciej. Tutaj mogą pojawić się koszty związane z wpłatą środków.

Koszty związane są również z przelewami. Wprawdzie wiele banków oferuje obecnie konta darmowe, z bezpłatnymi przelewami, ale czasami za jeden przelew możemy zapłacić od kilkudziesięciu groszy do 1 złotego.

Podsumowując, przedsiębiorcy mają kilka możliwości regulowania swoich zobowiązań – wybierzmy takie, które jest dla nas najbardziej korzystne, wygodne, a także bezpieczne, pamiętając o ograniczeniach w płatnościach gotówkowych.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.