Zdolność kredytowa firmy

Zdolność kredytowa firmy

Gdy firma potrzebuje pożyczki albo kredytu, najczęściej przed pożyczeniem pieniędzy bada się jej zdolność kredytową. Czym dokładnie jest zdolność kredytowa firmy i co na nią wpływa?

Prowadzenie własnej firmy nie jest prostą sprawą. Dotyczy to w szczególności finansów, które mogą w początkowej fazie działalności stanowić dość duży problem. Oczywiście, także działająca już od dłuższego czasu firma może wymagać zewnętrznego finansowania, na przykład w okresie braku wpływów, wtedy, gdy planuje się inwestycje. W takich przypadkach często pada na pożyczkę albo na kredyt.

Czym jest zdolność kredytowa?

Aby otrzymać pieniądze, firma musi spełnić określone wymagania dyktowane przez bank czy przez pozabankową firmę pożyczkową w zależności od tego, gdzie chce otrzymać pieniądze. Podstawą do pożyczenia potrzebnych środków jest właściwa zdolność kredytowa. Warto przy tym wskazać, że jest ona obliczana nieco inaczej niż w przypadku osób prywatnych.

Zdolnością kredytową określamy możliwość spłaty danego zobowiązania w wyznaczonym czasie. Zobowiązanie to składa się zarówno z pożyczonego kapitału, jak również z dodatkowych kosztów, między innymi z oprocentowania, prowizji i innych opłat.

Jak ocenia się zdolność kredytową firmy?

Zasadniczo, każdy z banków i każda firma pożyczkowa mają nieco inną metodę sprawdzania zdolności kredytowej. Bierze się wtedy pod uwagę nieco inne aspekty działalności firmy. W związku z tym może zdarzyć się, że u jednego pożyczkodawcy możliwe będzie uzyskanie pożyczki, z kolei inny wyda decyzję odmowną.

Dwa główne czynniki brane pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej firmy to jej dochód oraz czas prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, nie oznacza to, że firma, która zaczęła dopiero działać, nie otrzyma pożyczki. Zwykle jednak taka pożyczka ratalna na start jest dość niska, aby pożyczkodawca mógł zmniejszyć swoje ryzyko.

Przy badaniu zdolności kredytowej firma musi zwykle przedstawić także odpowiednie dokumenty, w tym dokumenty rejestracyjne i księgowe. Niektóre banki wymagają również przekazania zaświadczeń o niezaleganiu z płaconymi składami w ZUS oraz podatkami. Zwykle jednak takie wymogi dotyczą wyższych pożyczek.

Ważne jest również posiadanie odpowiedniej historii kredytowej – w przypadku działalności gospodarczych sprawdza się właściciela firmy czy spółkę w bazach takich jak BIK, BIG ERIF, KRD, InfoMonitor. W razie długów, zajęć komorniczych firma otrzyma decyzję odmowną.

Szybka i łatwa pożyczka dla firmy

Jednak powyższe wymogi nie są stosowane zawsze. Do dyspozycji mamy również pożyczki dostępne na bardzo atrakcyjnych warunkach. Pożyczka ratalna w Aasa nie wymaga dokumentów rejestracyjnych, księgowych, bankowych, a także poręczeń i zabezpieczeń, dlatego stanowi idealny wybór dla każdego przedsiębiorcy potrzebującego dodatkowej gotówki na założenie i rozwój swojej działalności.

Aby otrzymać u nas pożyczkę firmową, wystarczy mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą, nie figurować w rejestrach dłużników BIG oraz mieć stały adres zamieszkania w Polsce. Zapraszamy do złożenia wniosku w Aasa dla Biznesu!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.