Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG?
Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG?

Kiedy nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej w CEIDG?

Gdy zamierzamy prowadzić sprzedaż określonych towarów albo świadczyć jakieś usługi, wtedy najczęściej musimy dokonać rejestracji w CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Są jednak takie branże, które tego nie wymagają...